Міжнародна співпраця

ННЦ „Інститут землеробства НААН” — це одна з найстаріших і найвідоміших наукових установ як в Україні, так і за її межами. Сучасні розробки-інновації інституту дозволяють аграріям забезпечити прибуткове виробництво у галузі рослинництва, оптимізацію агроландшафтів, ефективну систему землеустрою, збереження і відновлення ресурсів в умовах трансформації земельних відносин та зміни клімату, а також розвиток інших пріоритетних напрямів аграрної науки України.

Ми успішно співпрацюємо з науково-дослідними установами багатьох країн, у тому числі Польщі, Німеччини, США, КНР, Південної Кореї, Великобританії, Японії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану та інших. Вчені інституту беруть активну участь у виконанні міжнародних проектів.

Міжнародне партнерство у ННЦ «Інститут землеробства НААН» завжди було одним з найбільш пріоритетних напрямків ведення наукових досліджень. Розуміючи важливість обміну досвідом із закордонними партнерами, наш науковий центр підтримує та розвиває творче співробітництво із науковими установами по всьому світу. Враховуючи закріплений в Конституції України стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі, основним напрямком міжнародної діяльності ННЦ «Інститут землеробства НААН» було визначено інтеграцію у головну наукову програму Європейського Союзу – Horizon Europe, адже вона вирішує питання зміни клімату, допомагає досягти цілей сталого розвитку ООН та підвищує конкурентоспроможність та зростання ЄС в цілому. Програма сприяє науковій співпраці та посилює вплив досліджень та інновацій у розробці, підтримці та реалізації політики ЄС, одночасно вирішуючи глобальні виклики. Це дозволяє повною мірою долучитися до фонду талантів ЄС, стимулює економічне зростання, сприяє промисловій конкурентоспроможності та оптимізує вплив інвестицій в рамках посиленого Європейського дослідницького простору.

Окрім цього, ННЦ «Інститут землеробства НААН» підтримує та розвиває контакти з іншими міжнародними організаціями; бере участь у міжнародних програмах і проектах, наукових конкурсах, виконує науково-дослідні роботи на замовлення закордонних партнерів.

В науковому центрі розроблено комплекс стратегічних кроків для інтеграції ННЦ «ІЗ НААН» у глобальну наукову спільноту та для підвищення ефективності міжнародного партнерства:

  • Розробити пропозиції щодо корегування національних (галузевих) програм наукових досліджень з урахуванням пріоритетів головної наукової програми Європейського Союзу – Horizon Europe та поглибити співпрацю з провідними закордонними науковими центрами, фондами, програмами;
  • Налагодити алгоритм пошуку грантових можливостей та інформування науковців щодо актуальних міжнародних проектів з галузевої тематики та в суміжних областях.  Цілеспрямований пошук партнерів та координаторів консорціумів для сумісного подання та виконання спільних міжнародних проектів у програмі досліджень та інновацій ЄС – Horizon Europe;
  • Розширити співпрацю з Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО. Налагодження контактів та активізація співпраці з Координаційними центрами (координаторами) України по співробітництву з Конвенціями ООН по боротьбі з опустелюванням, по змінам клімату та іншими, з Регіональними представництвами ФАО, Глобальним екологічним фондом, Об’єднаним дослідним центром Європейської Комісії та іншими;
  • Сприяння стажуванням та академічним обмінам молодих вчених Інституту з провідними закордонними науковими центрами та їх участі у закордонних міжнародних конференціях, семінарах та вебінарах;
  • Створення повноцінних англомовних версій веб-ресурсів ННЦ «Інститут землеробства НААН» для інтеграції у європейський науковий простір та та посилення інформованості міжнародної наукової спільноти щодо основних напрямів наукової діяльності, наукових здобутків, можливостей плідної співпраці з закордонними науковцями;

Незважаючи на складнощі, що були викликані карантинними обмеженнями, ННЦ “Інститут землеробства НААН” продовжував виконувати свої зобов’язання у рамках договорів із міжнародними партнерами та забезпечив успішне виконання запланованих робіт. Науковці наукового центру швидко адаптувались до нового формату проведення конференцій, семінарів та вебінарів за допомогою сучасних онлайн-платформ (Zoom, Skype, GMeet та ін.) та готові використовувати їх у майбутньому на постійній основі. Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН» забезпечений матеріальною базою для повноцінної комунікації в будь-якому цифровому форматі та готовий бути надійним партнером на глобальному рівні.