ПРОДУКЦІЯ ТА ПОСЛУГИ


ННЦ «Інститут землеробства НААН» є головною науковою установою в Україні з питань землеробства, розроблення адаптивно-ландшафтних систем землеробства на основі стабілізації землекористування, збереження і підвищення родючості ґрунтів, підтримання екологічної рівноваги в агроекосистемах, розроблення новітніх адаптивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських культур та їх селекції і насінництва, заходів ефективного використання інновацій і інвестицій в землеробстві – базовій галузі сільськогосподарського виробництва зон Лісостепу і Полісся України.

Каталог товарів та послуг

І. Оригінальне насіння

З переліком культур та сортів ви можете ознайомитись за посиланням

СОРТИ

ІІ. Спектр послуг “Аналізи та дослідження”

 • Агроекологічна та агрохімічна експертиза ґрунту, добрива, води, рослин;
 • Визначення якості рослинницької продукції (насіння та рослини) на інфрачервоному аналізаторі;
 • Якісне визначення генномодифікованих компонентів в рослинницькій продукції  методом імуноферментного аналізу;
 • Аналіз жирно-кислотного складу олії насіння соняшнику, льону, ріпаку, гірчиці, сої.
 • Проведення комплексу досліджень якості ґрунтового покриву;
 • Науково-консультаційні послуги щодо складу та змісту вихідної інформації для розроблення проектів землеустрою з еколого-економічним обґрунтуванням сівозмін, впорядкуванням угідь і заходів з охорони земель;
 • Розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;
 • Розроблення робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, землювання малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, заболочення, вторинного засолення, висушення, зсувів, ущільнення, закислення, забруднення промисловими та іншими відходами, радіоактивними та хімічними речовинами, покращення сільськогосподарських земель, підвищення родючості ґрунтів;
 • Проведення ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень земель при здійсненні землеустрою;
 • Технічна документація щодо якісної характеристики ґрунтового покриву земельної ділянки;
 • Виробнича перевірка ефективності біологічних та хімічних препаратів (Проводимо державні випробування (біологічну експертизу) пестицидів і агрохімікатів з метою їх реєстрації в Міністерстві екології та природних ресурсів України;
 • Здійснюємо фітопатологічну експертизу зразків насіння і уражених рослин та розробляємо рекомендації  із захисту польових культур від шкідників і хвороб;

ІІІ. Технологічний супровід вирощування с/г культур, дорадництво, консультування та підтримка

 • Технологічний супровід вирощування с/г культур, рекомендації в збалансуванні сівозміни  та оптимізації  мінерального живлення рослин, боротьби з бур’янами та раціоналізації систем обробітку ґрунтів;
 • Науково-консультативні послуги щодо вдосконалення методики розрахунку нормативної собівартості виробництва зернової продукції;
 • Проведення факторного аналізу виробничих ризиків за різних технологій вирощування зернових культур;
 • Надання фахових консультацій щодо особливостей формування принципів управління аграрних підприємств, що спеціалізуються на виробництві органічної продукції;
 • Розробка комплексних рекомендації щодо вирощування сільськогосподарських культур, розрахунок нормативної собівартості, аналіз виробничих ризиків, дорадництво.

ІV. Реєстрація об’єктів права інтелектуальної власноcті (сорти рослин,винаходи, торговельні марки, промислові зразки, об’єкти авторського права) патентний пошук, післяреєстраційна підтримка 

 

Запрошуємо до співпраці!

 

За додатковою інформацією звертайтесь за телефоном 0981622421 або на e-mail: zemsell@ukr.net