Агрохімія

Відділ агрохімії

Першовитоки відділу агрохімії у часовому просторі сягають 1900 р.,  коли на потребу наукового забезпечення землеробства відомим на той час спеціалістом з біологічної хімії С.Л. Франкфуртом засновано при Київському  товаристві сільського господарства і сільськогосподарської промисловості Агрономічно-хімічну лабораторію з насіннєвою станцією. Користуючись  досвідом Європи, ця лабораторія за глибиною польових досліджень і новітніми аналітичними методами була найкращою у Східній Європі: виконувались агрохімічні аналізи ґрунту, рослин і якості добрив. На той час в мережу входило 32 дослідних поля, високу кваліфікацію здобули більше 100 осіб, які потім стали основою аграрної науки в Україні.

Другий етап становлення лабораторії припадає на час Першої світової війни, а з 1917 року, вона існувала як Українська агрохімічна лабораторія Наркомзему УСРР до 1928 р., коли її було трансформовано в Український науково-дослідний інститут агрохімії і ґрунтознавства, а з
1930 р. – в Український науково-дослідний інститут соціалістичного землеробства, зберігши свою структуру у складі цього інституту.

В усі часи лабораторія агрохімії була на висоті подій, пов’язаних з вивченням ефективності окремих видів добрив, розвитком систем удобрення у сівозмінах різної спеціалізації, в зв’язку з потребою народного господарства проводили дослідження по виготовленню компостів на основі торфу низинного, органічних відходів  тваринництва і промисловості.

Лабораторія агрохімії визначалась стабільністю її складу і в передаванні спадковості в наукових дослідженнях. За 120 років її існування після С.Л. Франкфурта (1900-1922 рр.) її очолювали академік АН УРСР О.І. Душечкін (1917-1939 рр.), член-кореспондент АН УРСР П.О. Дмитренко (1939-1941, 1945-1985 рр.), академік Європейської академії природничих наук Е.Г. Дегодюк (1985-2000 рр.), доктор сільськогосподарських наук  С.Е. Дегодюк (2000 р. – і до цього часу).

Третій етап становлення лабораторії агрохімії розпочався після завершення Другої світової війни і супроводжувався дослідженнями, які потрібні були для відновлення народного господарства та його подальшого розвитку до початку 1991 р. За цей час поступово нарощувалась наукова база і результати досліджень в галузі агрохімічної науки. Розроблялась теорія мінерального живлення рослин за різних систем удобрення.

Четвертий етап припадає на час становлення суверенної України. Набули розвитку нові напрями в агрохімічній науці, пов’язані із введенням у склад добрив і систем удобрення нових агрохімікатів – сапропелів озерних і сапропелевидних мулів глибоководної зони Чорного моря, сорбентів – спучених форм перліту і вермикуліту, зернистих фосфоритів з українських родовищ, нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив на органічній основі сапропелю озерного, бурого вугілля, торфу низинного, відходів тваринництва (гній ВРХ, свиней, їх тверді фракції). Розроблено основи відновлюваної системи землеробства, адаптовано добрива і системи ведення органічного землеробства до умов України.

На відміну від класичних засад агрохімічної науки в минулому на сьогодення колектив відділу агрохімії здійснює комплексну програму відновлення басейнів малих річок України, розробляє концептуальні засади ведення землеробства в зоні відчуження земель внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Відділ агрохімії здійснює агрохімічне забезпечення аграрних підприємств за такими напрямами:

 1. Проводимо агрохімічне обстеження земель в обробітку з визначенням рівня врожаю залежно від родючості ґрунту і погодних умов;
 2. Надаємо методичну допомогу у складанні сучасних систем удобрення для традиційного і відновлюваного землеробства з урахуванням агрохімічної характеристики поля;
 3. Адаптуємо органічну систему удобрення до ґрунтово-кліматичних зон України та визначаємо придатність земель для органічного землеробства;
 4. Допомагаємо усувати негативні наслідки впливу природних і антропогенних чинників на родючість ґрунту, ріст і розвиток культур.

Відділ розробляє:

 1. Еколого- і енергоощадні інноваційні технології за принципом відновлюваного землеробства із ефективним застосуванням:
 • побічної продукції рослинництва;
 • антистресантів, стимуляторів і регуляторів росту та гуматних добрив;
 • хелатних форм мікроелементів (адресно і за результатами листкової діагностики);
 • біопрепаратів і біостимуляторів росту рослин;
 1. Системи удобрення в органічному землеробстві із застосуванням препаратів, дозволених в органічному землеробстві, згідно зі стандартами МАОС, що еквівалентні постановам ЄС № 834/2007 та № 889/2008;
 2. Спеціалізовані системи удобрення в зонах діяльності тваринницьких комплексів і птахофабрик із зменшенням екологічного пресингу від органічних відходів;
 3. Технології виробництва агросумішей та створення агрогрунтів для арідних зон;

Послуги відділу агрохімії для аграрних виробників:

– надання консультацій з питань оптимізації мінерального живлення рослин;

– здійснення біологічної експертизи нових вітчизняних і закордонних агрохімікатів для проведення їх державної реєстрації в Міністерстві екології та природних ресурсів України;

– розроблення інноваційних технологій створення нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив на основі органічних покладів та відходів тваринництва і птахівництва (торф, озерні сапропелі, пташиний послід, гній ВРХ і твердої фракції свиней, осади стічних вод міських очисних споруд тощо);

– участь в семінарах, конференціях, проведенні днів поля з питань удобрення і агроекології;

– моніторинг навколишнього природного середовища в зонах діяльності тваринницьких комплексів і надання рекомендацій з біоконверсії органічних відходів.

 

Очолює відділ доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Дегодюк Станіслав Едуардович.

Тел. 044-526-22-77, моб. тел. +38 050-334-08-19,

E-mail: s.degodyuk@ukr.net.