Зернові культури

Відділ селекції і насінництва зернових культур

Науковий склад відділу: Голик Л.М. (канд. с.-г. н., ст. н. сп., завідувач відділу), Штакал М.І. (доктор с.-г. н., ст.н. сп., головний н. сп.), Губа І.І. (канд. с.-г. н., наук. сп.), Левченко О.С. (доктор філософії, зав. біотехнологічної лабораторії), Березовський О.В (канд. біол. н., ст. н. сп.), Симоненко Н.В. (наук. сп.), Шпакович І.В. (мол. н. сп.), Друковська Н.Г. та Іващенко С.Ф. (провідні агрономи).

У відділі успішно ведеться різностороння селекційна робота із озимими пшеницею, тритикале і житом, ярою пшеницею, кукурудзою та іншими зерновими культурами, впроваджуються нові сорти та використовуються сучасні методи та техніки роботи із селекційним матеріалом.

Селекційна робота з пшениці озимої спрямована на створення високопродуктивних сортів, з високими хлібопекарськими якостями, зимостійких, стійких до ураження хворобами і вилягання, придатних для вирощування за сучасних технологій в умовах Полісся та Лісостепу.

Селекція ярої м’якої пшениці проводиться за напрямом створення сортів, що характеризуються високою врожайністю, пластичністю, стійкістю проти хвороб та високим вмістом білка і клейковини у зерні.

Селекція озимого тритикале ведеться для різних напрямів використання: хлібопекарських цілей, на зернофураж та переробки на біоетанол. Нові сорти озимого тритикале для зони Полісся і Лісостепу України характеризуються поєднанням високої продуктивності, підвищеної адаптивності та якістю зерна відповідно до призначення сорту.

Завдання селекції озимого жита – створення сортів, що мають підвищену врожайність, стійкість до негативних абіотичних і біотичних чинників та високий рівень пенетрантності багатоквітковості колоса.

Вагомий творчий внесок у створення  сучасних сортів зернових культур зробили: завідувач відділу Л.М. Голик (канд. с.-г. наук), колишні завідувачі В.М. Стариченко, Л.М. Шередеко, О.В. Сень (канд. с.-г. наук) та В.С. Гірко, М.А. Вітвіцький (доктори с.-г. наук), М.І. Штакал (доктор с.-г. наук), А.М. Кирильчук, Ю.В. Ольшанський, В.П. Андріяш, Н.М. Коваль, Н.А. Ткачова, О.І. Ткачов (кандидати с.-г. наук), Буряк В.Ю.

За останнє десятиліття до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні було занесено ряд сортів нового покоління, що характеризуються високою врожайністю, стійкістю до несприятливих біотичних та абіотичних факторів навколишнього середовища, тобто пристосовані до умов зміни клімату, мають гарну якість зерна та користуються попитом, як на ринку України, так і закордоном. Серед них: озима пшениця – Краєвид, Пам’яті Гірка, Миролюбна, Романівна, Співанка Поліська, Фортеця Поліська, Ефектна, Пирятинка, Землероб, Любіто та інші; яра пшениця – Рання 93, Кайдашиха, Ярина; озиме тритикале – Мольфар, Петрол, Солодюк, Аристократ та інші; озиме жито – Левітан, Антасія; кукурудза – Остреч СВ, Інгулець, Хорол СВ, Трубіж СВ, Гідний, Заїслав М, Роставиця та інші.

До Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні, станом на 2023 р. занесені: 24 сорти озимої пшениці, 3 – ярої пшениці, 4 – жита, 8 – озимого тритикале, 10 гібридів та більше 20 ліній кукурудзи звичайної.

На сьогодні дослідження із селекції зернових культур проводяться в трьох пунктах: у селекційній сівозміні ННЦ “ІЗ НААН”, на Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції та Панфильській дослідній станції.

Селекційна робота з пшеницею озимою була розпочата у 1946 році зі створення відділу селекції під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Лебедєва В.М. (1898-1957 рр.). Чималий вклад в селекцію пшениці та кукурудзи також вніс кандидат с.-г. наук Оселедець П.І. Найвідоміші сорти створені за цей період роботи відділу: озима пшениця – Київська 3015, Лісостепка 74, жито -Поліське.

З 1960 по 1973 рік роботи відділу селекції і насінництва очолював доктор с.-г. наук, професор Лихвар Д.Ф. (1902-1986 рр.). Під його керівництвом було створено такі відомі сорти, як: озима пшениця – Поліська 70, яра пшениця – Рання 73, озиме жито – Тетра.

Найбільш цілеспрямовано та результативно робота із селекції озимої пшениці та жита почала проводилась з 1967 року за керівництва кандидата с.-г. наук Котка І.К. (1922-2010), який у 1975 році очолив відділ селекції і насінництва озимих зернових культур. Іван Костянтинович розробив нетрадиційний метод ін’єкції зернівок пшениці озимої ендоспермом жита озимого, в результаті чого  були створені сорти пшениці Поліська 70 та Поліська 90.

У 1991 році була створена лабораторія селекції жита озимого та пшениці ярої під керівництвом доктора с.-г. наук, професора Вітвіцького М.А. (1932-2010). З 2002 року лабораторію очолювала Коваль Н.М. Лабораторією було створено та занесено у Державний реєстр низку високоврожайних, адаптивних та з гарними показниками якості сортів озимого жита (Інтенсивне 95, Інтенсивне 99, Сіверське, Поліське, Тетра) та ярої пшениці (Рання 93, Недра).

В той же час був створений відділ селекції озимої пшениці, завідувачем якого з 1991 по 2008 рік був кандидат біологічних наук Шередеко Л.М. (1938). З 1996 року у відділі починається робота із озимим тритикале. Під керівництвом та за безпосередньої участі Леоніда Миколайовича були створені високоврожайні сорти озимої пшениці Копилівчанка, Столична, Артеміда, Аналог, Бенефіс та сорти тритикале озимого Поліський 7 і Поліський кормовий. У 2007 році відділ очолив доктор с.-г. наук, професор Гірко В.С. (1965-2012).

У 2010 році відділ і лабораторія були об’єднані у відділ селекції і насінництва зернових культур. Керувати новоствореним відділом продовжив Гірко В.С. З 2012 по 2021 рік відділ очолював  кандидат с.-г. наук Стариченко В.М. За час його керівництва разом з кандидатами с.-г. наук Голик Л.М. і Кирильчук А.М. було створено та занесено у Державний реєстр 25 високоякісних сортів пшениці, тритикале та жита.  З квітня 2021 року посаду завідувача відділу займає кандидат с.-г. наук Голик Л.М.

Досягнення з селекції і первинного насінництва кукурудзи в Інституті пов’язані з ім’ям кандидата біологічних наук Заїки С.П. який впродовж 1979-2011 рр.  очолював цей напрям, а продовжувачем його роботи – Сень О. В. (2011-2019 рр.). Головним завданням селекції кукурудзи  було створення ліній і гібридів, що відрізняються великою врожайністю, скоростиглістю та мають швидку вологовіддачу зерна. За результатами багаторічної роботи було створено понад 60 самозапильних ліній та гібридів (Хорол СВ, Трубіж СВ, Гідний, Заїслав М та інші). Нині удосконалюються існуючі і розробляються нові методи та технології ефективного ведення насінництва, у тому числі гібридів власної селекції.

Сорти і гібриди сільськогосподарських культур селекції відділу користуються значним попитом у сільськогосподарських виробників, адже гарантовано забезпечують високі та стабільні врожаї зерна, мають високу пристосованість до умов вирощування, природну стійкість проти хвороб, шкідників та інших біотичних чинників, що відповідає потребам сучасного виробництва.

У 2022 році у склад відділу увійшла біотехнологічна лабораторія, що дає можливість проводити молекулярно-генетичні дослідження (аналіз ПЦР, тест-стрічки на ГМО), скринінг вихідного селекційного матеріалу олійних культур за жирнокислотним складом (газова хроматографія) та культивувати перспективні генотипи в умовах in vitro. Основним завданням біотехнологічної лабораторії є підвищення точності та якості селекційного процесу, а також розширення спектру досліджень до рівня світових стандартів. Також лабораторія залучена до виконання спільного із південно-корейскою фірмою Kreves наукового проекту із створення високоерукових сортів ріпаку.

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Любов Миколаївна Голик

Тел.: 067-270-12-09

E-mail:  holykselekcioner@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тел.:067-270-12-09

E-mail:  holykselekcioner@gmail.com.