Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція

Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН» пройшла значний історичний шлях витоки якого згідно архівних матеріалів сягають кінця ХІХ ст. Так у 1899 році в с. Верхнячка було створене аматорське товариство з селекції цукрових буряків. Згодом призаводська лабораторія (1918 р.) була реорганізована у Верхняцьку селекційно-насіницьку станцію (1933 р.), пізніше у Верхняньку дослідно – селекційну станцію (1956 р.) ще згодом у Черкаську державну обласну сільськогосподарську дослідна станцію, що у 1962 році була переведена із с. Верхнячка Христинівського р-ну. в с. Холоднянське Смілянського р-ну. Черкаський інститут агропромислового виробництва УААН було створено в 1998 на базі Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції, Драбівської дослідної станції Інституту землеробства та Черкаського філіалу Інституту розведення і генетики тварин. З 1 січня 2012 р. інститут реорганізовано у Черкаську державну сільськогосподарську дослідну станцію ННЦ «Інститут землеробства НААН».

За роки існування установи з врахуванням надбань попередніх поколінь вчених виховано плеяду науковців, гідних продовжувачів славетних традицій. Їх наукові досягнення є скарбом аграрної науки. Враховуючи вагомі наукові напрацювання та важливість творчої співдружності вчених і спадкоємства поколінь в Дослідній станції організовані і діють три наукові школи. Школа селекції кукурудзи: засновники д.с.г.н, професор, академік НАНУ, герой України Моргун В.В., д.с.г.н, професор Чучмій І.П., школа систем землеробства в зоні нестійкого зволоження Лісостепу: засновники д.с.г.н, професор, академік НААНУ Тараріко О.Г., д.с.г.н, професор, Шикула М.К, школа селекції овочевих культур: засновник к.с.г.н, с.н.с. Рудас А.П. На сьогодні в установі працює понад 20 наукових співробітників, з них 1 доктор с.-г.наук та 4 кандидати с.г. наук.

Основними напрямами науково-дослідної роботи станції є: розробка новітніх конкурентноспроможніх розробок (нові сорти та гібриди зернових культур) та їх трансфер в АПК – надання науково-консультаційних та інформаційних послуг агроформуванням (різної форми власності) і сільському населенню (організація та проведення щорічних семінарів, форумів, днів поля, круглих столів, конференцій з актуальних питань землеробства та рослинництва). Пропаганда досягнень науки та передового досвіду, розповсюдження науково-технічної, кон’юнктурно-економічної та патентної інформації (організація виставок, виступи на радіо і телебаченні, випуск інформаційних листків та стендів, публікація статей, книг, монографій);

В галузі рослинництва – удосконалення системи насінництва зернових та зернобобових культур, розробка рекомендацій щодо ефективного використання грунтовокліматичного потенціалу, техніки, матеріально-технічних ресурсів, технологій; інформаціно-консультаційне забезпечення фермерських господарств.

За останні 10 років значно розширено тематику досліджень, проведено фундаментальні дослідження та прикладні розробки, серед яких є пріоритетні у вітчизняній аграрній науці. Розроблені теоретичні основи і практичні заходи ведення ґрунтозахисної енергозберігаючої системи землеробства в умовах зони нестійкого зволоження Лісостепу, досліджено та впроваджено у виробництво різноротаційні сівозміни для агроформувань з різною формою власності на землю.

Наполеглива праця селекціонерів (використання методів експериментального мутагенезу, створення аналогів стерильності та відновлювачів фертильності самозапилених ліній кукурудзи, вихідних батьківських форм) дозволила створити лінійку гібридів кукурудзи для Лісостепу і Полісся (ФАО 150-330) з. потенціалом урожайності 130-160 ц/га. На основі поєднання методів конвергентної гібридизації з мутагенезом проводиться селекційна робота зі створення мутантних сортів озимої пшениці високої зимо- та морозостійкості, з урожайністю 65-68 ц/га зерна, вмістом білка 12-14%, клейковини – 26-28%. З використанням методів синтетичної селекції сформовано схему створення гетерозисних гібридів томата, одержано гомозиготний матеріал з високим вмістом сухої речовини (6-7 %), цукрів (до 5%), β – каротину (до 2 мг%). В банк генетичних ресурсів України передано лінію томата ЛСД – 27, яка стійка до хвороб, збудниками яких є гриби роду Phytophthora.

За роки досліджень науковцями Черкаської ДСГДС створено понад 80 об’єктів інтелектуальної власності, зокрема за рахунок селекційних досягнень: 2 сорти озимого жита, понад 70 гібридів кукурудзи, сорт люпину, 25 сортів і гібридів томата, сорт редиски, 7 сортів ярого ячменю, одержано 26 патентів на винаходи, понад 80 авторських свідоцтв на сорти та гібриди рослин. Результати досліджень висвітлено у наукових працях, зокрема 20 книг та монографій, понад 100 рекомендації. На базі установи регулярно відбувається загальнодержавні та регіональні наради, конференції, семінари, дні поля. («Науково-практичні засади посіву озимих зернових культур з елементами контурно-меліоративної системи організації полів в АПК Черкаської області», «Сучасні гібриди кукурудзи», «Сучасні ресурсоощадні технології в сільському господарстві», «Досягнення селекції томатів», Науково-практична конференція по проведенню весняно-польових робіт, «Формування високої продуктивності озимих зернових культур в інтенсивних технологіях вирощування в АПК Черкаської області», «Досягнення та концептуальні напрями розвитку сільськогоспо-дарської науки в сучасному світі».

Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН» виконує комплекс робіт із розроблення проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь. (Ліцензія державного агентства земельних ресурсів України на право проведення робіт із землеустрою Серія АД № 034291).

Черкаська ДСГДС після проведеної атестації окрім статусу племрепродуктора отримала статус племпідприємства по розведенню червоної білопоясої породи свиней, що окрім розведення,  вирощування і реалізації високопродуктивних племінних тварин дозволить використовувати плідників високої генетичної цінності для одержання,  зберігання і постачання високоякісної сперми з метою проведення штучного осіменіння  маточного  поголів’я  сільськогосподарських  тварин  у господарствах усіх форм власності.

Очолює станцію доктор сільськогосподарських наук Демиденко Олександр Васильович.

Адреса:

вул. Докучаєва, 13, с. Холоднянське, Черкаський р-н, Черкаська обл.., 20731
Тел.: (067) 472-70-77, (067) 509-44-75  +380 (4733) 2-99-10 e-mail: smilachiapv@ukr.net

 

Прайс на насіння 2021