Рада молодих вчених

Персональний склад Ради

 

 Довбаш Надія Іванівна,

Голова Ради молодих учених, к. с.-г. н.,

+38 (097) 187 06 06, nadezda_d@ukr.net

 

 

Штакал Віктор Миколайович,

Заступник голови ради молодих учених,

+380969782067, shtakal@i.ua

 

 

Мушик Богдана Василівна,

Секретар ради молодих вчених, к. с.-г. н.

+380673970344, w_bogdana@ukr.net

 

 

Рада молодих вчених ННЦ “Інститут землеробства НААН”

Раду молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН» засновано у листопаді 2008 р. для підтримки та допомоги молодим науковцям, а також покращення комунікації між ними. Ця структура є добровільним органом самоврядування і сприяє професійному зростанню наукової молоді та розвитку її творчого потенціалу, представляє інтереси молодих вчених, організовує і сприяє участі молоді інституту в наукових конференціях, семінарах тощо.

Мета, завдання та діяльність Ради

Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, дослідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених; представництво, захист і реалізація їх професійних та інтелектуальних прав; сприяння інтеграції молодих науковців серед інститутів мережі НААН.

Основними завданнями Ради є:

 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким світоглядом;
 • участь в організації та розвитку співробітництва між інститутами мережі НААН, НАН, міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих вчених;
 • сприяння у вирішенні питань молодих вчених перед Вченою радою Інституту;
 • інформаційна та інноваційна діяльність Ради;
 • підтримка інформаційно-довідникової Інтернет сторінки Ради молодих вчених на порталі Інституту;
 • пошук та підтримання контактів з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними, комерційними і некомерційними установами для покращення наукових цілей;
 • встановлення творчих зв’язків з молодими вченими інших наукових установ та вищих навчальних закладів України і зарубіжних країн;
 • сприяння та підтримка молодих вчених у конференціях, конкурсах на здобуття стипендій, грантів тощо.

Діяльність Ради:

Про результативність діяльності Ради свідчать досягнення молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН»:

За участі молодих вчених було:

 • розроблено адаптивні технології вирощування зернових колосових, круп’яних, технічних та олійних культур;
 • розроблено методику вирощування кукурудзи на ґрунтах, що забруднені важкими металами; удосконалено методи хімічної меліорації сірих лісових ґрунтів;
 • створено низку сортів пшениці м’якої, тритикале озимого, гречки посівної, сої, ріпаку озимого та льону олійного;
 • відпрацьовано методи збільшення продуктивності кормових трав на осушених торфовищах Лісостепу;
 • розроблено методику використання молекулярно-генетичних маркерів у підборі пар для схрещування у пшениці м’якої та культури мікроспор у селекційному процесі ріпаку;
 • запатентовано технологію вирощування льону-довгунцю сорту Іванівський.

За останні роки молоді вчені ННЦ «Інститут землеробства НААН» займали призові місця у різноманітних конкурсах та отримували:

 • Премію Президента України у 2021 р. (Борко Ю. П. у складі колективу авторів за роботу «Формування адаптивного потенціалу рослинно-мікробних взаємодій як основа ризосферних та екосистемних процесів»);
 • Премію Верховної Ради України (Заїка Є. В. за цикл наукових праць «З’ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів»);
 • Стипендії Кабінету Міністрів України:
 • у 2014 р. – Зведенюк Т. Б.;
 • у 2020 р. – Борис Н. Є.;
 • II місце у конкурсі «За кращу наукову доповідь із фундаментальних та прикладних досліджень серед молодих учених і спеціалістів НААН» у 2013 р. виборов Заїка Є.В.

Молоді науковці ННЦ «Інститут землеробства НААН» беруть активну участь у конкурсних проектах, серед яких:

 • Конкурс в МОН «Скринінг селекційного матеріалу жита озимого для створення сорту з покращеним складом незамінних амінокислот» за договором від 26 лютого 2021 р. № ДЗ/99 – 2021;
 • Грант Президента України «Розробка систем біоконтролю агроценозів на основі поліморфізму та ентомопатогенних властивостей бактерій Bacillus thuringiensis», № 0116U005430 (2017-2019 рр.);
 • Гранд Президента України «Оцінка структури та біорізноманіття мікробного метагеному чорнозему типового та дослідження його функціональних особливостей», № ДР 0117U006328 (2018 р.).

З метою підвищення професійного рівня знань молоді вчені Інституту проходять стажування та курси підвищення кваліфікації, викладають дисципліни сільськогосподарського спрямування у ЗВО, беруть активну участь у школах молодих учених, тренінгах, вебінарах, серед яких за останній рік:

 • науково-популярний захід «Ніч молодіжної науки-2021», організований Радою молодих вчених МОН 10 листопада 2021 р. Трансляція відбувалася: у facebook, youtoobe і zoom;
 • науково-популярний онлайн-захід «Зовсім (ну майже ….) не страшна мікробіологія», 31 жовтня, 2021 р. Організатор: Рада молодих вчених ІСМАВ НААН;
 • захід «Профспілковий молодіжний кемп Київщини: reunion trade union» 11-12 вересня 2021 р. (на базі профспілкової ДЮСШ академічної греблі «Буревісник»);
 • XVI International Summer School and Young Scientists Conference «Biology, Biotechnology, Biomedicine», Odessa National I.I. Mechnikov University, Odesa, 22th June – 5th July, 2021;
 • India, Ukraine and Greater mekong sub-regional international webinar-2021 Challenges and Threats Post Pandemic Developments concerned with Agricultural Sector IUGMS-CTPDA-2021, 12 September, 2021.
 • стажування за тематикою «Сучасне світове рослинництво» (Університет прикладних наук Вайенштефан-Трісдорф, Німеччина, 15 березня-1 липня 2021 р.);
 • тренінг «Підтримка здоров’я працюючих жінок і чоловіків: недопущення насильства і домагань на робочому місці», International Labour Organization, м. Київ, 18-19 травня 2021 р.;
 • науково-практичний курс Всеукраїнської школи молодого вченого-мікробіолога (Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, м. Чернігів, 11-14 травня 2021 р.).

Крім того, молоді науковці Інституту беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях:

 • ІІІ Українська наукова конференція «Кухарівські хімічні читання – 2021», м. Київ, 25 листопада 2021 р.;
 • 12th iceee-2021 «Global environmental development & sustainability: research, engineering & management». RKK – Óbuda university, Budapest, Hungary November, 18 – 19 november, 2021;
 • Науково-практична інтернет-конференція молодих вчених і спеціалістів «Новітні системи землеробства та технології вирощування сільськогосподарських культур. Вклад молодих вчених», 18 листопада 2021 р., смт. Чабани;
 • IІ Міжнародна науково-теоретична конференція «Theory and practice of modern science», м. Краків, Польща, 12 листопада 2021р.;
 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Біологічні аспекти оптимізації продукційного процесу культурних рослин», м. Чернігів, 27 жовтня 2021 р.;
 • ІІІ Міжнародна наукова інтернет-конференція «Тенденції та виклики сучасної аграрної науки: теорія і практика», присвячена 30-річчю Незалежності України», м. Київ, 20-22 жовтня 2021 р.;
 • Наукова інтернет-конференція «Наукові читання до 85-річчя від дня народження В’ячеслава Григоровича Михайлова – видатного вченого у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур», смт. Чабани, 5 жовтня 2021 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві», м. Київ,7–8 липня 2021 р.;
 • ХХ Міжнародна науково-практична конференція «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції» присвяченої 100-річчю з дня заснування Іллінецького державного аграрного коледжу, м. Іллінці, 24 червня 2021 р.;
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2021», м. Житомир, 16–18 червня 2021 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та спеціалістів «Збалансоване управління ґрунтовими ресурсами – запорука сталого розвитку агросфери», м. Харків, 2-3 червня 2021 р.;
 • ХV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія XXI століття» присвячена 20-річчю факультету біотехнології і біотехніки КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, 23 квітня 2021 р.
 • Міжнародна наукова конференція «Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети», м. Одеса, 5 травня 2021 р.;
 • IX Міжнародна науково-практична конференції молодих вчених і спеціалістів «Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур», с. Центральне, 23 квітня 2021 р.;
 • IV Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклик
 • и для аграрної науки та освіти», м. Київ, 21 квітня 2021 р.;
 • International Scientific Conference «Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect», Riga, Latvia, March
  12-13, 2021;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль науково-технічного забезпечення розвитку агропромислового комплексу в сучасних ринкових умовах», м. Дніпро, 25 лютого, 2021 р.;
 • 15th International Young Scientists’ Conference “Biology: From a Molecule Up to the Biosphere” (FMUB-2021) XV International Young Scientists Conference, Kharkiv, February 24th – 26th 2021.

Також молоді вчені ведуть активну співпрацю з міжнародними організаціями, за їх участі розширено міжнародну співпрацю з такими країнами, як Республіка Корея, Велика Британія, Туреччина, Латвія, Литва, Естонія, Білорусь. Крім того, за останні роки молоді науковці були учасниками робочих груп: з подання пропозиції від ННЦ «Інститут землеробства НААН» на конкурс Global Innovation Fund; з підготовки проєктної пропозиції на тему «Improvement of bioenergy plants productivity for sustainable cultivation on unused drainable peatland areas», що подавалась Інститутом до рамкової програми ЄС Horizon 2020; з подання проєктної пропозиції наукових досліджень «Розробка еколого-біологічних і геотехнічних основ відновлення пасовищ у сільськогосподарських ландшафтах» спільно з Університетом сільського господарства у Кракові (Польща).