Рада молодих вчених

Рада молодих вчених ННЦ “Інститут землеробства НААН”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раду молодих вчених ННЦ “Інститут землеробства НААН” засновано 8 травня 2008 р. Для підтримки та допомоги молодим науковцям у листопаді 2008 р. у ННЦ «Інститут землеробства НААН» створено Раду молодих вчених.

Ця структура сприяє професійному зростанню наукової молоді та розвитку її творчого потенціалу, представляє інтереси молодих науковців, організовує і сприяє участі молоді інституту в наукових конференціях, семінарах тощо.

З моменту заснування основним напрямом роботи Ради молодих вчених були підтримка та розвиток наукових ініціатив молодих вчених, орієнтований на їх кваліфікаційний ріст і закріплення молодих наукових кадрів у підрозділах інституту.

Основні досягнення молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН»:

 • За участі молодих вчених було розроблено новітні інтенсивні технології вирощування зернових колосових, круп’яних, технічних та олійних культур.
 • Розроблено методику вирощування кукурудзи на ґрунтах, що забруднені важкими металами, вдосконалено методи хімічної меліорації сірих лісових ґрунтів.
 • За участі молодих вчених створено 7 сортів пшениці м’якої, 2 сорти тритикале озимого, 1 сорт гречки посівної, 3 сорти сої, 2 сорти ріпаку озимого, 2 сорти льону олійного.
 • Відпрацьовано методи збільшення продуктивності кормових трав шляхом використання осушених торфовищ Лісостепу.
 • Розроблено методику використання молекулярно-генетичних маркерів у підборі пар для схрещування у пшениці м’якої, використання культури мікроспор у селекційному процесі.
 • За участі молодих вчених розширено міжнародну співпрацю з такими країнами, як Республіка Корея, Велика Британія, Туреччина, Латвія, Литва, Естонія, Білорусь.

За останні роки молоді вчені ННЦ “Інститут землеробства НААН” займали призові місця у різноманітних конкурсах:

Призове II місце у конкурсі «За кращу наукову доповідь із фундаментальних та прикладних досліджень серед молодих учених і спеціалістів НААН» у 2013 р. виборов аспірант відділу селекції і насінництва зернових культур Заїка Є. В.

Стипендії Кабінету Міністрів України отримували:

У 2014 р. молодший науковий співробітник відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами Зведенюк Тетяна Борисівна.

У 2020 р. старший науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології Борис Наталія Євгенівна.

У 2017 р. Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок отримав в.о. старшого наукового співробітника відділу селекції і насінництва круп’яних культур Заїка Є. В. за цикл наукових праць “З’ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів”.

Молоді науковці інституту брали активну участь в апробації наукових досліджень на Всеукраїнських та міжнародних конференціях, систематичними стають виступи нашої молоді на конференціях в Україні та за кордоном.

Молоді вчені ННЦ «Інститут землеробства НААН» брали участь у різноманітних конференціях:

 1. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених “Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі − наукові пошуки молоді”. Херсон: “Інститут зрошуваного землеробства НААН”, 2019 р.
 2. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату”. “Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН”, 2019 р.
 3. III Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації» присвячена 120-річчю кафедри НУБіП України”. Київ: “НУБіП України”, 2019 р.
 4. Всесвітній конгрес «Насіння олійних культур» (організований Тракійським університетом, м. Едірне, Туреччина) м. Львів, Україна, 6−7 листопада 2019 р.
 5. Міжнародний конгрес із біологічних, сільськогосподарських наук про життя (організований Тракійським Університетом м. Едірне, Туреччина) м. Львів, Україна, 7−8 листопада 2019 р.
 6. “International Conference on Harnessing Scientific, Technological Innovations and Entrepreneurship for Sustainable Development in Africa and Asia”, HAWK University of Applied Sciences and Arts, Goettingen, Germany, September 2−4. Міжнародна конференція по стійкому розвитку Африки і Азії. HAWK Університет прикладних наук та мистецтв, Гетінген, Німеччина, 2−4 вересня 2019 р.
 7. Міжнародна наукова конференція «Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора Івана Вікторовича Яшовського», 14−15 серпня 2019 р., смт Чабани.
 8. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві, Київ, 3−5 липня 2019 р.
 9. Міжнародна науково-практична конференція у Казахському науково-дослідному інституті землеробства та рослинництва, Алматинська область, Алимбак, Казахстан, 14−17 серпня 2019 р.
 10. VII з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин та XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 140-річчю від дня народження видатного генетика і селекціонера академіка В.Я. Юр’єва, м. Київ,15–20 вересня 2019 р.
 11. Науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і спеціалістів: «Наукові здобутки молодих вчених – для розвитку аграрної науки в Україні», смт Чабани,11 листопада 2019 р.
 12. X ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції», 12 вересня 2019 р., смт Чабани.

 

Персональний склад Ради

Голова ради молодих вченихЗаїка Євгеній Вікторович, канд. с.-г. наук, в.о. завідувача відділу селекції і насінництва льону і ріпаку.

 

 

 

 

Заступник голови ради молодих вченихБорис Наталія Євгенівна, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології.

 

 

 

 

Секретар ради молодих вченихМушик Богдана Василівна, канд. с.-г. наук, в.о. старшого наукового співробітника відділу інтенсивних технологій зернових колосових культур та кукурудзи.