Рада молодих вчених

Рада молодих вчених ННЦ “Інститут землеробства НААН”

Раду молодих вчених ННЦ “Інститут землеробства НААН” засновано у листопаді 2008 р. для підтримки, допомоги молодим науковцям та покращення комунікації між ними.

Рада молодих вчених ННЦ “Інститут землеробства НААН”є добровільним органом самоврядування молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН», який створений на основі їх загальних інтересів.Ця структура сприяє професійному зростанню наукової молоді та розвитку її творчого потенціалу, представляє інтереси молодих науковців, організовує і сприяє участі молоді інституту в наукових конференціях, семінарах тощо.

 

Мета, завдання та діяльність Ради

Основною метою діяльності Ради є всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених; представництво, захист і реалізація професійних та інтелектуальних прав молодих вчених; сприяння інтеграції молодих вчених серед інститутів мережі НААН.

Основними завданнями Ради є:

 • пошук та підтримка талановитих дослідників серед молодих вчених, надання їм всебічної допомоги;
 • сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким світоглядом;
 • участь в організації та розвитку співробітництва між інститутами мережі НААН, міжвузівського та міжнародного наукового і культурного співробітництва молодих вчених;
 • сприяння при вирішенні питань молодих вчених перед Вченою радою Інституту;
 • інформаційна та інноваційна діяльність Ради;
 • підтримка інформаційно-довідникової Інтернет сторінки Ради молодих вчених на порталі Інституту.
 • пошук та підтримання контактів з вітчизняними та зарубіжними науково-дослідними, комерційними і некомерційними установами для покращення наукових цілей.
 • встановлення творчих зв’язків з молодими вченими інших наукових установ та вищих навчальних закладів України і зарубіжних країн;
 • сприяння та підтримка молодих вчених у конференціях, конкурсах на здобуття стипендій, грантів тощо.

 

Досягнення молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН»:

 • За участі молодих вчених було розроблено новітні інтенсивні технології вирощування зернових колосових, круп’яних, технічних та олійних культур.
 • Розроблено методику вирощування кукурудзи на ґрунтах, що забруднені важкими металами, вдосконалено методи хімічної меліорації сірих лісових ґрунтів.
 • За участі молодих вчених створено 7 сортів пшениці м’якої, 2 сорти тритикале озимого, 1 сорт гречки посівної, 3 сорти сої, 2 сорти ріпаку озимого, 2 сорти льону олійного.
 • Відпрацьовано методи збільшення продуктивності кормових трав шляхом використання осушених торфовищ Лісостепу.
 • Розроблено методику використання молекулярно-генетичних маркерів у підборі пар для схрещування у пшениці м’якої, використання культури мікроспор у селекційному процесі ріпаку.
 • Запатентовано технологію вирощування льону-довгунцю Іванівський;
 • За участі молодих вчених розширено міжнародну співпрацю з такими країнами, як Республіка Корея, Велика Британія, Туреччина, Латвія, Литва, Естонія, Білорусь.

За останні роки молоді вчені ННЦ “Інститут землеробства НААН” займали призові місця у різноманітних конкурсах:

Призове II місце у конкурсі «За кращу наукову доповідь із фундаментальних та прикладних досліджень серед молодих учених і спеціалістів НААН» у 2013 р. виборов аспірант відділу селекції і насінництва зернових культур Заїка Є.В.

Стипендії Кабінету Міністрів України отримували:

У 2014 р. молодший науковий співробітник відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами Зведенюк Тетяна Борисівна.

У 2020 р. старший науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології Борис Наталія Євгенівна.

У 2017 р. Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок отримав в.о. старшого наукового співробітника відділу селекції і насінництва круп’яних культур Заїка Є.В. за цикл наукових праць “З’ясування молекулярно-генетичних основ стійкості пшениці та ячменю до найбільш шкодочинних патогенів”.

Молоді науковці інституту брали активну участь в апробації наукових досліджень на Всеукраїнських та міжнародних конференціях, систематичними стають виступи нашої молоді на конференціях в Україні та за кордоном.

 

Молоді вчені ННЦ «Інститут землеробства НААН»брали участь у різноманітних конференціях:

 1. October 21, 2020 р. PBGI–NCSCI. – Odesa, Ukraine.
 2. Молодь і поступ біології: XVІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, м. Львів, 27–29 квітня 2020.
 3. VІ Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання розвитку біології та екології». 21–22 жовтня 2020 р. у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса. 2020.
 4. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених “Інноваційні розробки в сільськогосподарській галузі − наукові пошуки молоді”. Херсон: “Інститут зрошуваного землеробства НААН”, 2019 р.
 5. Міжнародна науково-практична конференція “Проблеми підвищення адаптивного потенціалу системи рослинництва у зв’язку зі змінами клімату”. “Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН”, 2019 р.
 6. III Міжнародна науково-практична конференція «Рослинництво XXI століття: виклики та інновації» присвячена 120-річчю кафедри НУБіП України”. Київ: “НУБіП України”, 2019 р.
 7. Всесвітній конгрес «Насіння олійних культур» (організований Тракійським університетом, м. Едірне, Туреччина) м. Львів, Україна, 6−7 листопада 2019 р.
 8. Міжнародний конгрес із біологічних, сільськогосподарських наук про життя (організований Тракійським Університетом м. Едірне, Туреччина) м. Львів, Україна, 7−8 листопада 2019 р.
 9. “International Conference on Harnessing Scientific, Technological Innovations and Entrepreneurship for Sustainable Development in Africa and Asia”, HAWK University of Applied Sciences and Arts, Goettingen, Germany, September 2−4. Міжнародна конференція по стійкому розвитку Африки і Азії. HAWK Університет прикладних наук та мистецтв, Гетінген, Німеччина, 2−4 вересня 2019 р.
 10. Міжнародна наукова конференція «Наукові читання до 100-річчя від дня народження професора Івана Вікторовича Яшовського», 14−15 серпня 2019 р., смт Чабани.
 11. Міжнародна науково-практична конференція «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві, Київ, 3−5 липня 2019 р.
 12. Міжнародна науково-практична конференція у Казахському науково-дослідному інституті землеробства та рослинництва, Алматинська область, Алимбак, Казахстан, 14−17 серпня 2019 р.
 13. VII з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин та XIV Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 140-річчю від дня народження видатного генетика і селекціонера академіка В.Я. Юр’єва, м. Київ,15–20 вересня 2019 р.
 14. Науково-практична Інтернет-конференція молодих учених і спеціалістів: «Наукові здобутки молодих вчених – для розвитку аграрної науки в Україні», смт Чабани,11 листопада 2019 р.
 15. X ювілейна Міжнародна науково-практична конференція «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції», 12 вересня 2019 р., смт Чабани.

 

Персональний склад Ради

  Голова ради молодих вченихЗаїка Євгеній Вікторович, канд. с.-г. наук, в.о. завідувача відділу селекції і насінництва олійних і луб’яних культур.

 

 

 

 

 

Заступник голови ради молодих вченихБорис Наталія Євгенівна, канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник відділу агроґрунтознавства і ґрунтової мікробіології.

 

 

 

 

Секретар ради молодих вченихМушик Богдана Василівна, канд. с.-г. наук, в.о. старшого наукового співробітника відділу технологій зернових колосових культур.