Науково-інноваційна діяльність

Відділення науково-інноваційної діяльності

 

З метою прискорення інноваційних процесів в аграрному секторі економіки, посилення впливу аграрної науки на конкурентоспроможність галузей сільського господарства ННЦ “Інститут землеробства НААН” здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики у регіоні діяльності. Окрім того, визначає пріоритетні напрями розвитку вітчизняного агропромислового комплексу в галузі землеробства на основі стабілізації землекористування, удосконалення технологій вирощування зернових і кормових культур.

Діяльність відділення забезпечує:

– проведення незалежної оцінки стану та перспектив розвитку економіки в зоні своєї діяльності, розроблення пропозицій щодо удосконалення структури агропромислового комплексу та загальної стратегії його розвитку, організація підготовки прогнозів інвестиційно-інноваційного розвитку АПК регіону;

–  вивчення питань інтелектуальної власності з метою забезпечення їх захисту, організацію та удосконалення патенто-ліцензійної справи, маркетингову та інноваційну діяльність, яка направлена на пошук інформації про ринок наукоємної продукції з метою ефективної реалізації пріоритетних наукових розробок з урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог товаровиробників;

– розроблення концепцій та проектів регіональних програм розвитку та організація їхнього виконання;

– аналіз стану аграрної науки в зоні своєї діяльності та здійснення відповідних заходів, спрямованих на збереження та подальший розвиток наукового потенціалу регіону;

– пропаганда результативних рішень аграрної науки, організація проведення конференцій, нарад, семінарів, виставок, функціонування науково-технологічних полігонів, модельних ферм тощо.

Відділення очолює заступник директора з інноваційної та наукової діяльності, кандидат економічних наук Геннадій Борисович СУПІХАНОВ

 

Структура відділення:

Відділ економіки

Відділ первинного та елітного насінництва

Відділ інтелектуальної власності та маркетингу інновацій