Науково-інноваційна діяльність

Відділення науково-інноваційної діяльності

З метою прискорення інноваційних процесів в аграрному секторі економіки, посилення впливу аграрної науки на конкурентоспроможність галузей сільського господарства на базі ННЦ “Інститут землеробства НААН” створено Правобережно-Лісо степовий науково-інноваційний центр, який здійснює за ходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики у Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях. Окрім того, як регіональний Центр наукового забезпечення АПВ Київської області – визначає пріоритетні напрями розвитку вітчизняного агропромислового комплексу в галузі землеробства на основі стабілізації землекористування, удосконалення технологій вирощування зернових і кормових культур.

 

Серед завдань Центру наукового забезпечення АПВ Київськоїобласті є:

  • проведення незалежної оцінки стану та перспектив роз­витку економіки в зоні своєї діяльності, розроблення пропозицій щодо удосконалення структури агропро­мислового комплексу та загальної стратегії його роз­витку, організація підготовки прогнозів інвестиційно- інноваційного розвитку АПК регіону;
  • розроблення концепцій та проектів регіональних про­грам розвитку та організація їхнього виконання;
  • аналіз стану аграрної науки в зоні своєїдіяльності та здій­снення відповідних заходів, спрямованих на збереження та подальший розвиток наукового потенціалу регіону;
  • пропаганда результативних рішень аграрної науки, ор­ганізація проведення конференцій, нарад, семінарів, ви­ставок, функціонування науково-технологічних полігонів, модельних ферм тощо.


Відділення очолює заступник директора з інноваційної та наукової діяльності

Тел. (044) 526-20-37

 

 

Структура відділення:

Відділ інтелектуальної власності та інноваційної діяльності

Відділ первинного та елітного насінництва