Координація наукових досліджень

Відділ координації наукових досліджень, стандартизації і метрології

Проводить наукові дослідження, науково-організаційну роботу, формування й упорядкування результатів науково-координаційної та науково-методичної роботи, досліджень, програм і забезпечує юридичну правомірність документального оформлення матеріалів, що надходять до органів виконавчої влади, НААН та інших наукових керівних структур. Координує науково-дослідні роботи підрозділів інституту, його дослідної мережі, а також науково-дослідних установ – співвиконавців за програмами наукових досліджень і з пріоритетних напрямів науки.

Здійснює підготовку наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації; організацію проведення Інститутом наукових конференцій. Систематична й багатопрофільна робота виконується у відділі та його підрозділах – секторі з питань стандартизації та метрології, секторі підготовки наукових кадрів, а також науковій бібліотеці. Сектор з питань стандартизації та метрології взаємодіє зі службами стандартизації установ НААН та регіональними організаціями

Держстандарту України для вирішення питань у сфері стандартизації стосовно землеробства;

здійснює організаційно-методичне забезпечення роботи технічного комітету ТК-159 «Землеробство» та організацію метрологічної діяльності, спрямованої на дотримання єдності вимірювання в галузі науково-дослідних розробок.

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Надія Миколаївна Асанішвілі

Тел./факс (044) 526-11-07, E-mail: nadia-asanishvili@ukr.net

Сектор підготовки наукових кадрів