ДП ДГ «Олександрівське»

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ»

Адреса: ДПДГ «Олександрівське» ННЦ «ІЗ НААН» 24333, вул. Соборна 10А. с. Олександрівка,Гайсинський р-н., Вінницька обл.

E-mail: dpdg-oleksandrivske@ukr.net

Директор господарства

Воротнюк Олена Анатоліївна

Земельні ресурси: усього 3528,2 га. в.т.ч. с/г угідь – 3023,7 га. з них рілля-2802,3 га.

Державне підприємство «Дослідне господарство «Олександрівське» Національного наукового центру «Інституту землеробства Національної академії аграрних наук України» пройшло нелегкий історичний шлях.

Державне підприємство Дослідне господарство «Олександрівське» створено на базі колгоспів ім.Леніна с.Олександрівка та «Краще життя» с.Демківка згідно із постановою Ради Міністрів СРСР від 01.03.1961 року. Господарство створене на підставі наказу Української академії аграрних наук № 5 від 14.01.1992 р. на базі елітно-насінницького радгоспу «Олександрівський». Діюче найменування господарства визначене наказом №37 від09.04.2019 року.

1 грудня 1994 року переіменовано в Дослідне господарство «Олександрівське» Вінницької державної дослідної станції.

Постановою Президії НААН від 26 лютого 2019 року (протокол № 2) та наказом НААН від 9 квітня 2019 року № 37 Державне підприємство Дослідне господарство «Олександрівське» було підпорядковане Національному науковому центру «Інститут землеробства НААН».

ДПДГ «Олександрівське» створене з метою організаційно-господарського забезпечення науково дослідним установам Академії умов для проведення досліджень випробувань і доопрацювань наукових розробок, їх апробації, проведення виробничої перевірки і впровадження їх у виробництво та їхні господарські діяльності. Господарство є державним сільськогосподарським статутним суб’єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську та комерційну діяльність з метою досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку.

Основними видами діяльності ДПДГ «Олександрівське» ННЦ «ІЗ НААН» є:

– дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук.

– вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

– вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів.

– вирощування інших однорічних і дворічних культур.

– розведення великої рогатої худоби молочних порід.

– розведення інших великої рогатої худоби та буйволів.

– розведення свиней.

– розведення інших тварин.

– після урожайна діяльність.

– оброблення насіння для відтворення.

– виробництво м’яса.

– виробництво цукру.

За ввесь час Господарство відігравало велику роль у розвитку землеробства, вирощення зернових культур, цукрового буряку, соняшнику, енергетичних культур сої. Розведення племінного молодняка ВРХ червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід, свиней порід великої білої.

В галузі рослинництва Господарство здійснює удосконалення системи насінництва зернових та зернобобових культур, розробку рекомендацій щодо ефективного використання ґрунтово-кліматичного потенціалу,техніки, інформаційно-консультативне забезпечення фермерського господарства.

Діяльність ДП ДГ «Олександрівське» направлена на забезпечення виробничої перевірки наукових розробок у галузі землеробства, рослинництва, тваринництва, та ін., а також впровадження кращих розробок у виробництво, створених ННЦ «Інститут землеробства НААН» та науковими установами мережі Національної академії аграрних наук України.

Діяльність ДП ДГ «Олександрівське» тісно пов’язана із розвитком населених пунктів, що розташовані в зоні функціонування Господарства, а також направлена на розвиток громади.

Основні напрями і види наукової та господарської діяльності

Підприємство займається виробництвом і реалізацією насіння вищих репродукцій зернових та технічних культур та садового матеріалу, вирощення на дослідних ділянках , де проводяться наукові експерименти.

Реалізація насіння

КультураСортОригінатор
Ячмінь ярийКомандорСелекційно-генетичний інститут – національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, м. Одеса
Галичанин
Моураві
ГорохСвітСелекційно-генетичний інститут – національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, м. Одеса
ЦаревичІнститут рослинництва ім.В.Я.Юр’єва НААН, м. Харків
ОвесЗірковийНосівськаселекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла НААН, с. Дослідне, Чернігівська обл.
Гірчиця білаОславаІнститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, м. Вінниця
ГречкаУкраїнкаНаціональний науковий центр«Інститут землеробства НААН», смт Чабани, Київська обл.
СояДіадема ПоділляІнститут кормів та сільського господарства  Поділля НААН, м. Вінниця