Відділ агроекології і аналитічних досліджень

Відділ агроекології і аналітичних досліджень

Лабораторію агроекології було створено у 1990 р. за ініціативи та під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, академіка В. Ф. Сайка. Це перша лабораторія за напрямом «агроекологія», яка виникла в системі науково-дослідних установ Української академії аграрних наук. Перед лабораторією ставилося завдання проведення всебічної агроекологічної експертизи інтенсивних технологій вирощування зернових колосових, зернобобових культур та кукурудзи. У 1993 по 2011 рік завідувачем лабораторії був кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник В. І. Гамалєй. Під його керівництвом проводились широкі дослідження в межах агросфери з метою отримання інформації щодо регламентованого набору обов’язкових показників, які характеризують функціонування основних компонентів агроландшафту. З 2011–2019 рр. очолювала відділ доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник С. Г. Корсун.

Співробітниками відділу:

  • опрацьовано методологічні засади екотоксикологічних досліджень в агроландшафтах Лісостепу;
  • розроблено методологію екотоксикологічного моніторингу територій сільських населених пунктів та рекомендації щодо благоустрою цих територій;
  • захищено патентами розробки: «Спосіб визначення фізіологічної ефективності кореневих бар’єрів у рослин до накопичення важких металів з ґрунту», «Спосіб визначення екологічної стійкості ґрунту у агроландшафтах», «Спосіб визначення насиченості ґрунту рухомими формами важкого металу», «Спосіб визначення придатності ґрунтів для вирощування окремих сільськогосподарських культур», «Спосіб використання сільськогосподарських земель, забруднених свинцем і кадмієм», «Спосіб визначення рекомбіногенної активності компонентів агроландшафту», «Спосіб визначення генотоксичності компонентів агроландшафту», «Спосіб виробництва хліба», «Пристрій для визначення повітропроникності ґрунту в стаціонарних умовах ППГ-1Л»

На сучасному етапі у відділі:

  • розробляються методи екологічного контролю систем землеробства та надаються рекомендації, які дозволяють відпрацьовувати безпечні технології вирощування сільськогосподарських культур та залучати до виробничої сфери території, забруднені полютантами;
  • удосконалюються засади проведення агроекологічного моніторингу завдяки поглибленому вивченню хімічних, фізико-хімічнних, біологічних процесів у компонентах агросфери;
  • опрацьовуються основи ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції в парцелярних господарствах населених пунктів;
  • досліджується придатність відходів енергетичної промисловості для удобрення в органічному землеробстві;
  • виконується агрохімічний та токсикологічний аналіз проб ґрунту, рослин, води, мінеральних і органічних добрив, меліорантів з використанням сучасних методів фотометрії, потенціометрії, атомної спектрофотометрії, полуменевої фотометрії, інфрачервоної спектроскопії та рефрактометричний аналіз

Лабораторія відділу атестована КП – Вінницьким обласним виробничо-технічним центром стандартизації, метрології та якості продукції АПК „ОБЛАГРОСТАНДАРТ”. Галузь атестації передбачає 56 видів вимірювань, які застосовують при хімічному, фізико-хімічному та біохімічному аналізуванні ґрунтів, природних вод, рослин, добрив і меліорантів природного та синтетичного походження.

ПРАЙС НА ПОСЛУГИ

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ганна Володимирівна Давидюк. Тел: (044) 526 13 28, (050) 383 50 90.

E-mail: analiz_ecology@i.ua