Круп’яні культури

Відділ селекції і насінництва круп’яних культур

Відділ селекції і насінництва круп’яних культур працює над вдосконаленням генетичних основ і методів селекції при створенні нових сортів та веде їх первинне насінництво. Проводять дослідження з вдосконалення геномів круп’яних культур: гречки – за елементами структури продуктивності, рівнем адаптивності до абіотичних факторів середовища; проса – за врожайністю, технологічними якостями зерна, стійкістю проти несприятливих умов середовища та найбільш поширених шкодочинних хвороб.

Науковий пошук направлений на виявлення генетичної природи ознак продуктивності, адаптивності, технологічних властивостей та харчових якостей, що обґрунтувало розробку методу індексної селекції гречки, а також використання ефекту багаторазового гетерозису при створенні сортів-синтетиків. Розроблено метод подолання міжвидової несумісності, що дало змогу інтрогресувати цінні ознаки диких видів культурній гречці.

В результаті цих досліджень створено, зареєстровано та впроваджено у виробництво 9 сортів гречки (Лілея, Українка, Антарія, Оранта, СИН – 3/02, Ольга, Надійна, Мальва, Рута), які займають 2/3 посівних площ в Україні.

Ведуться дослідження з вдосконалення геному проса з метою підвищення врожайності та її стабільності, стійкості проти сажки та поліпшення якості зерна і крупи. Селекційний матеріал створюється шляхом генетичної рекомбінації генів з використанням конвергентних та насичуючих схрещувань, послідуючих доборів і оцінок ліній за продуктивністю, тривалістю періоду вегетації, стійкості до несприятливих факторів середовища, расоспецифічної стійкості проти сажки та меланозу і особливо за технологічними якостями зерна (крупність, плівчастість, форма зернівки, фракційний склад).

В результаті багаторічних досліджень, проведених на чолі з професором Яшовським І.В. і продовжених його учнями, створені та внесені до Реєстру сортів рослин України конкурентоздатні високопродуктивні сорти проса різних напрямків використання: Київське 87, Київське 96, Заповітне, Омріяне (внесений в Реєстр сортів країн ЄС) та Чабанівське – перший wx-сорт проса з амілопектиновим типом крохмалю нового використання в харчовій та інших галузях промисловості, а також для переробки на біопаливо.

Таким чином, дослідження з використання методів індексної селекції та ефекту гетерозису – у гречки, генетичного рекомбіногенезу та доборів у проса, які базуються на особливостях видової генетики цих культур забезпечили вагомі результати та перспективу подальшого підвищення ефективності селекційної роботи відділу.

Очолює відділ кандидат сільськогосподарських наук

Проданик Анатолій Михайлович

т. (050)351 54 27

Е-mail: panicum@ukr.net