Редакційно-видавнича справа

Сектор редакційно-видавничої справи

Сектор здійснює підготовку оригінал-макетів та випуск періодичних видань ННЦ «Інститут землеробства НААН», монографій, книг, методичних рекомендацій і буклетів. Серед наукових видань, що вийшли друком останніми роками слід відзначити монографії науковців Інституту: «Колекція люпину білого, як джерело збереження його генетичного різноманіття» ( автори – Байдюк Т.О., Левченко Т.М., Корнійчук М.С., Ткаченко Н.В.), «Хімічна меліорація кислих ґрунтів» (Ткаченко М.А., Кондратюк І.М., Борис Н.Є.), «Агробіологічні основи короткоротаційнихсівозмін Лісостепу» (КамінськийВ.Ф., ЛітвіновД. В., Шиліна Л.І.), «Технологічні аспекти вирощування кормових люпинів у зоні Лісостепу»  (Голодна А.В.), «Селекція проса на стійкість проти  сажки» (Перевертун Л.І., ПроданикА. М., Левченко Т.М.).

У секторі здійснюється також видання періодичних видань Інституту:Міжвідомчого тематичного наукового збірника«Землеробство» (засновано у 1964 р.) і Збірника наукових праць «ННЦ Інститут землеробства НААН». На сторінках збірників розміщені статті з питаньземлеробства, меліорації, ґрунтознавство, агрохімії,сільськогосподарської мікробіології, агроекології,рослинництва, кормовиробництва, луківництва,селекції, генетики танасінництва. Висвітлюються найактуальніші питання аграрної науки,зокрема сучасні напрями розвитку систем землеробства і землекористування, проблеми деградації ґрунтів і способи збереженняїхродючості, альтернативні підходи до меліорації кислих ґрунтів, технології вирощування сільськогосподарських культур та ризики ведення рослинництва у зв’язку зі зміною клімату, методи створення новітніх сортів сільськогосподарських культур, ефективне ведення їх насінництвата ін.

Відповідно до плану видань наукової літератури за останні роки вийшло друком понад 40 науково-методичнихта науково-практичних рекомендацій, зокрема «Методичні рекомендації щодо організації території сільськогосподарських підприємств наеколого-ландшафтній основі» (автори – Камінський В.Ф., Янсе Л. А., Коломієць Л. П., Шевченко І. П., Повидало В. М., Штакал В. М., Шквир М. І.);«Методичні рекомендації щодооптимального набору, співвідношення та розміщення сільськогосподарських культур у різноротаційних сівозмінах Лісостепу» (І.В.Мартинюк, П.І.Бойко, Я.С. Цимбал, Т.Р.Кальчун, М.В.Бакумова); «Рекомендації по створенню енергетичних плантацій на осушуваних органогенних ґрунтах»(І.Т. Слюсар, О.П. Соляник, В.О. Сербенюк, Є.В. Задубинна, В.М. Вірьовка, В.О. Ткачов); «Методика проведення хімічної меліорації ґрунту за оптимізації удобрення культур сівозміни із застосуванням лужноземельних елементів і бактеріальних препаратів з урахуванням видового генотипного співвідношення культур і показників родючості ґрунту» (Ткаченко М.А., Борис Н.Є.); «Система мікробіологічних діагностичних показників ефективної та потенційної родючості сірого лісового ґрунту: методика визначення»(І.М. Малиновська, М.А. Ткаченко, О.П. Сорока); «Адаптивні технології вирощування зернових колосових культур і кукурудзи»(В.М. Юла, П.В. Романюк, В.В. Камінська, К.М. Олійник,  Б.В. Мушик, М.О. Дрозд);«Особливості вирощуваннязернобобових культур у Лісостепу» (В.Ф. Камінський, А.В. Голодна, С.П. Дворецька, О.Г. Любчич, М.С. Корнійчук, С.В. Поліщук); «Особливості вирощування круп’яних культур і соргов Лісостепу» (В.Ф. Камінський, Р.Є. Грищенко, О.Г. Любчич, О.В. Глієва) та інші.

Щорічноздійснюється випуск матеріалів тез Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій та конференцій молодих вчених і спеціалістів, що проходять в ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Сектор редакційно-видавничої справи очолює Гмир Аліна Олександрівна.

E-mail: zbirnuk_iz@ukr.net