ДП ДГ Панфильської ДС

Державне підприємство Дослідне господарство Панфильської дослідної станції Національного наукового центру Інститут землеробства НААН

с. Панфили, Бориспільський район Київська область

З 1963 року ДП ДГ Панфильської ДС було в складі Панфильської дослідної станції як структурний підрозділ, а починаючи з 2003 року, згідно з наказом по НААН, функціонує самостійним державним підприємством. Основними завданнями дослідного господарства є матеріальне забезпечення виконання науковими установами державних науково-дослідних програм, впровадження наукових розробок у виробництво. Разом з тим, дослідне господарство в регіоні своєї діяльності забезпечує посівним матеріалом вищих репродукцій пшениці озимої і ярої, сої сортів різної стиглості, кукурудзи, багаторічних трав, створениху мережі ННЦ «Інститут землеробства НААН» та Національної академії аграрних наук України для фермерських господарств та приватних підприємств, які мають в своєму використанні різну кількість сілськогосподарських земель.

Дослідне господарство є також базовим підприємством для виробничої перевірки і впровадження завершених наукових розробок у сільськогосподарське виробництво Панфильською дослідною станцією, відділів ННЦ «Інститут землеробства НААН» та інших наукових установ НААН. Для пропаганди наукових досягнень в дослідному господарстві щорічно організовуються семінари, виставки для спеціалістів сільськогосподарського профілю.

Державне підприємство Дослідне господарство Панфильської дослідної станції є прикладом для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур. Зокрема, в умовах запровадження енергозберігаючих і ресурсоощадних технологій воно щорічно отримує 6-7 т/га пшениці озимої, зерна кукурудзи 8-10 т/га, насіння сої без ГМО 2,5- 3 т/га тощо. Завдяки цьому воно є високоприбутковим державним підприємством і забезпечує отримання 15-20 тис. грн. прибутку з га.

Ефективність його діяльності проявляється в розвитку населених пунктів та сільських територій.Господарство постійно дбає про розвиток громади та кожного жителя зокрема.

Значна увага приділяється охороні навколишнього середовища та ґрунтів. Помірне внесення добрив та пестицидів забезпечує таку охорону та отримання високоякісної екологічно безпечної продукції.