Первинне та елітне насінництво

Відділ первинного та елітного насінництва

 

Відділ проводить наукові дослідження щодо підвищення насіннєвої продуктивності зернових культур та прискореного розмноження насіння без погіршення його якісних показників та врожайних властивостей, а також здійснює науковий пошук щодо удосконалення методики виробництва елітного насіння зернових культур з метою швидкого впровадження нових сортів.

Співробітники відділу розробляють якісно нову технологію вирощування ярих культур з урахуванням фракційного складу насіння, беруть участь у розробці державних стандартів України з питань насінництва. Відділом вивчається попит на насіння сортів селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН» на перспективу, ведуться первинні ланки насінництва по сортах пшениці озимої, жита озимого, тритикале озимого, пшениці ярої, вівса та гречки. Відділ сприяє забезпеченню посівним матеріалом усіх ланок первинного та елітного насінництва, створенню страхових і перехідних фондів насіння, забезпечує організацію виконання відповідних робіт.

Співробітники відділу здійснюють технологічний контроль за виробництвом насіння високих репродукцій (розсадників розмноження, супереліти, еліти) для забезпечення посівним матеріалом ліцензіатів згідно ліцензійних договорів, а також господарств Київської області – для своєчасного проведення сортооновлення та сортозміни, беруть участь в організації проведення курсів державних та позаштатних інспекторів Київської області з інспектування насінницьких посівів, відповідають за підготовку насінницьких посівів до польового інспектування.

Очолює відділ кандидат с.-г. наук Волошин Володимир Миколайович

(044)526-20-37,  (044) 526-03-78

E-mail: seediz@ukr.net