Підготовка наукових кадрів

Сектор підготовки наукових кадрів

Аспірантура ННЦ “Інститут землеробства НААН” відкрита у 1945 р., а з 1994 року відкрита і докторантура. Згідно рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23.04.2002 р. (протокол 5/4-5) щодо перереєстрації діючої аспірантури і докторантури в наукових установах та наказу Міністерства освіти і науки України № 112 від 28.02.2003 р. в Інституті затверджено перелік спеціальностей, за якими велась підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі: 06.01.01 – загальне землеробство; 06.01.09 – рослинництво; 06.01.04 – агрохімія; 06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика; 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво; 06.01.05 – селекція і насінництво; 06.01.11 – фітопатологія; 03.00.15 – генетика; 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. Згідно витягу з Наказу Міністерства освіти і науки України № 328 від 25 квітня 2007 р., у зв’язку зі зміною переліку спеціальностей в галузі економічних наук затверджено шифр економічної спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, ННЦ « Інститут землеробства НААН» отримав Ліцензію Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг (Наказ МОН України від 3 серпня 2016 р. № 933), за спеціальністю: «201 Агрономія», спеціалізації: загальне землеробство; рослинництво; агрохімія; агроґрунтознавство і агрофізика; кормовиробництво і луківництво;  селекція і насінництво; екологія. Ліцензійний обсяг – 15 аспірантів. Готуються фахівці із зазначених вище спеціальностей за державним замовленням для ННЦ «Інститут землеробства НААН», мережі його дослідних станцій та інших регіональних сільськогосподарських науково-дослідних установ НААН. На умовах контракту – для Державних установ інших Міністерств і Відомств та вищих навчальних закладів України. На даний час в ННЦ «Інститут землеробства НААН» за цільовим направленням навчаються 18 аспірантів із 14 наукових установ мережі Національної академії аграрних наук України. За весь період існування аспірантури закінчили підготовку і захистили кандидатські дисертації 855 здобувачів наукового ступеня, докторські дисертації – 28 докторантів.

 Очолює сектор кандидат сільськогосподарських наук 

Ганна Іванівна Личук

Тел. (044) 526-15-66, E-mail: aspirant.nnciz@gmail.com