Інтелектуальна власність та маркетинг інновацій

Відділ інтелектуальної власності та маркетингу інновацій

Національний науковий центр «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» має значний інтелектуальний потенціал і перспективи в науково-дослідній та патентно-ліцензійній діяльності. Конкурентоспроможність Інституту в сучасних умовах залежить від багатьох факторів і не в останню чергу – від обраної стратегії управління інтелектуальною власністю, яка об’єднує зусилля і враховує інтереси всіх підрозділів установи за різними напрямами наукових досліджень.

Основним продуктом Інституту є інтелектуальний капітал, що включає як об’єкти авторського права: результати наукової діяльності, монографії, результати наукових досліджень, бази даних; так і об’єкти промислової власності: сорти та гібриди низки сільськогосподарських культур, винаходи, корисні моделі, знак для товарів та послуг. Інтелектуальна власність – одна із форм майна, що потребує належної правової охорони. Правова охорона забезпечує закріплення за Інститутом права інтелектуальної власності на конкретні результати інтелектуальної, творчої діяльності, що в свою чергу є необхідною умовою для введення цих об’єктів в господарський оборот.

Відділ інтелектуальної власності та маркетингу інновацій є структурним науковим підрозділом ННЦ «ІЗ НААН» і здійснює свою роботу в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, маркетингової та інноваційної діяльності ННЦ «ІЗ НААН». Відділ створено з метою ведення ефективної політики з усіх питань, які стосуються управління інтелектуальною власністю, інноваційним розвитком, маркетингом, зовнішньоекономічною діяльністю, формуванням брендового «обличчя» установи.У складі відділу функціонує сектор інноваційної діяльності.

Основні напрями діяльності:

  • дослідження наукового потенціалу Інституту з аспектів визначення найбільш пріоритетних напрямків наукових розробок, що представляють комерційний інтерес;
  • розробка науково-методичних підходів капіталізації результатів наукових досліджень, зокрема: проведення патентних досліджень, визначення наукового рівня розробок, виявлення об’єктів права інтелектуальної власності та авторського правай оформлення прав власності на ці об’єкти ;
  • проведення маркетингових досліджень;
  • вивчення кон’юнктури ринку;
  • проведення рекламно-інформаційної діяльності направленої на просування інноваційної продукції на ринок.

 

Завідувач  відділу  – Тимошенко Ольга Василівна,

кандидат сільськогосподарських наук, 

магістр за спеціальністю «Управління інтелектуальною власністю».

E-mail: patent_zemlerob@ukr.net,