Олійні і луб’яні культури

Відділ селекції і насінництва олійних і луб’яних культур

 

Історія відділу почалася у 1963 р. з лабораторії льону-довгунцю, до якої в 2004 році була приєднана лабораторії селекції і насінництва ріпаку. У різні роки відділ відігравав важливу роль у координації наукової роботи по луб’яним та олійним культурам, чому сприяли роботи відомих вчених – В.М. Євмінов, І.П. Карпець, В.М. Мороз, В.П. Динник, М.В. Слісарчук.

В основі досліджень відділу лежить розробка та вдосконалення методів селекції і насінництва льону-довгунцю, льону кудряша (олійного), ріпаку озимого і ярого, гірчиці і рижію. Значна увага спрямована на вивчення генетичної природи важливих кількісних і альтернативних ознак з метою виділення джерел і донорів цих ознак для подальшого використання в селекційній роботі. У відділі постійно розробляються нові та вдосконалюються існуючі методи селекції, що сприяють підвищенню ефективності і результативності роботи.

За останні роки створено і внесено до Реєстру сортів рослин України високопродуктивні сорти ріпаку ярого (Магнат) і озимого (Шлягер, Сенатор Люкс, Чемпіон України і Мороз) з 00-нульовою якістю олії, стійкі проти хвороб і вилягання. Сорти ріпаку озимого Сенатор Люкс, Чемпіон України і Мороз забезпечують врожайність насіння 3,5-5,0 т/га, а ріпаку ярого Магнат – 2,2-3,6 т/га.

Створено і занесено до Реєстру сортів рослин України нові високопродуктивні сорти льону олійного – Аквамарин, Північна Зірка, Блакитно-помаранчевий, Симпатик, Оригінал і Еврика, здатні забезпечити врожайність насіння 1,4-3,5 т/га та вміст олії в насінні 39-50%, стійкі проти хвороб, вилягання і осипання насіння. До Державної науково-технічної експертизи передано два сорт льону Альбіон з жовтим забарвленням насіння та сорт льону олійного Ланселот з коричневим забарвленням насіння та сорт льону-межеумка Універсал.

У відділі розробляються нові та удосконалюються існуючі технології вирощування льону-довгунця, які забезпечують отримання 1,0-1,5 т волокна та 0,5-0,7 т насіння з гектара. За результатами селекційних досліджень створено нові сорти льону-довгунця Вручий та Іванівський, що занесені до Державного реєстру сортів рослин України. До Державної науково-технічної експертизи у 2020 р. передано новий сорт льону-довгунцю зі світло-коричневим забарвленням насіння та високими якостями волокна.

До Реєстру сортів рослин України занесено сорт гірчиці сарептської (озимої) Романтика з врожайністю 3,5-4,8 т/га, гірчиці ярої білої Еталон – 1,2-2,7 т/га, Біла Принцеса – 1,3-3,0 т/га та рижію ярого Клондайк з врожайністю 1,5-2,5 т/га.Створено нові сорти суріпиці озимої Заграва, гірчиці сарептської озимої Романтика, гірчиці сарептської ярої Шарм, гірчиці чорної – Царівна Півночі.

Відділ успішно співпрацює із закордонними партнерами із Південної Кореї, Білорусії, Франції. Насінням сортів нашої селекції активно цікавляться українські фермерські господарства.

У 2018 р. в рамках україно-корейського наукового співробітництва у відділі відкрито сучасну Біотехнологічну лабораторію, що дає можливість проводити молекулярно-генетичні дослідження, скринінг вихідного матеріалу за жирнокислотним складом та культивувати перспективні генотипи в умовах in vitro. Основним завданням біотехнологічної лабораторії є підвищення точності, якості селекційного процесу та розширення спектру досліджень до рівня світових стандартів. Окрім відділу селекції і насінництва олійних і луб’яних культур, в лабораторії працюють науковці з інших селекційних відділів. Активно проводяться дискусії та семінари з питань генетики селекційного процесу. В лабораторії проводяться заняття зі студентами та аспірантами, спрямовані на закріплення практичних навиків з питань проведення полімеразної ланцюгової реакції та газохроматографічного аналізу олії з метою визначення її жирнокислотного складу, якісного визначення наявності генетично-модифікованих компонентів у насінні сої, ріпаку і кукурудзи методом тест-стрічок.