Про журнал

Науково-теоретичний журнал  «Землеробство та рослинництво: теорія і практика» 

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24716-14656 ПР від 26.01.2021 року.

Офіційний сайт науково-теоретичного журналу «Землеробство та рослинництво: теорія і практика»:  journalagriplant.com

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань (категорія «Б»)
згідно з наказом МОН України від 07.04.2022 р. № 320.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

ISSN 2786-4847

До лютого 2020 р. видання мало назву «Землеробство».

У журналі висвітлюються наукові статті з питань актуальних проблем аграрної науки.

Для науковців, аспірантів, спеціалістів сільського господарства.

Тематичні рубрики:

Меліорація, землеробство, грунтознавство, агрохімія

Сільськогосподарська мікробіологія, агроекологія

Рослинництво, кормовиробництво, луківництво

Селекція, насінництво, генетика, біотехнологія

Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з нашим виданням та пропонуємо Вам опублікувати Ваші статті.