Панфильська дослідна станція

Директор станції

кандидат сільськогосподарських наук

Задубинна Єлизавета Валеріївна

 

Заступник директора з наукової роботи

кандидат сільськогосподарських наук

Тарасенко Олександра Андріївна

 

07750, Київська обл., Яготинський р-н., с Панфили вул. Центральна, 2

Тел. (04575) 3-51-49,

E-mail: 00496871@ukr.net

Панфильська дослідна станція є однією з найстаріших наукових установ України з освоєння боліт. Дослідження проведені на її базі були покладені в основу створення систем землеробства для тисяч гектарів осушуваних ґрунтів Лісостепової зони. За час існування станції на ній свої дослідження проводили відомі вчені – М.О.Тюленєв, М.Н. Шевченко, А.М. Янголь,. А.К. Безкровний, М.В. Безуглий, А.В. Троїцький, М..К Шейко, І.Т Слюсар та інші.

За час свого існування станція відіграла важливу роль у розвитку землеробства на осушуваних землях. Науковцями дослідної станції досліджено та розроблено режим ефективної дії відкритої осушувальної мережі і різних видів дренажу, вивчено гідротермічний режим ґрунту, розроблено норми осушення і зволоження торфових ґрунтів, які знайшли своє використання при проектуванні осушувальних систем Лісостепової зони заплав річок Трубежу, Ірпеня, Супою, Оржиці, Тясмина та ін.. Проведена значна робота, з підбору найпродуктивніших культур і їх сортів, розроблено основні елементи агротехніки вирощування сільськогосподарських культур для осушених торфових ґрунтів Лісостепу України, які були впроваджені у виробництво Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей.

Селекціонерами станції були виведені та занесені до реєстру рослин сорти кормового буряка: Тетра, Старт, Триплоїд 1, Панфильський однонасінний та гібрид конюшини -Панфильська 5.

Дослідна станція володіє охоронними документами:

Патент на винахід «Способи боротьби з бур’янами при вирощуванні кукурудзи на силос і зелений корм на осушених органогенних ґрунтах». Співавтори І.Т. Слюсар, В.А. Вергунов, О.Г .Опанасенко,  М.І. Штакал.

Патент на корисну модель «Агротехнічний в поєднані з біологічним спосіб боротьби з дротяником». Співавтори патенту Опанасенко О.Г., Вірьовка В.М., Перець С.В.

Патент на сорти рослин: верба тритичинкова Панфильська №140560 і верба прутовидна Панфильська 2 № 4140559 та свідоцтва про держреєстрацію сортів. Тритичинкова Панфильська № 140495 і прутовидна Панфильська 2 № 140494. Співавтори сортів Ткачов О.І., Вірьовка В.М., Ткачов В.О.

У структуру Панфильської станції входять два наукових підрозділи: лабораторія технології вирощування сільськогосподарських та енергетичних культур та лабораторія землеробства. Виробничою базою станції є державне підприємство «Дослідне господарство Панфильської дослідної станції».

Основні напрямки і види наукової та господарської діяльності

Напрямки досліджень станції стосуються питань ведення рослинництва та землеробства на осушуваних та мінеральних ґрунтах.

  • розроблення і впровадження у виробництво малоенергоємних, екологічно безпечних систем землеробства з економією витрат на виробництво та забезпечення збереження родючості торфового ґрунту, збереження екологічної рівноваги ландшафтів на осушуваних землях зони Лісостепу;
  • проведення агроекологічної оцінки ґрунтово-кліматичних умов сільськогосподарських угідь і природних у зоні надлишкового зволоження, дослідження агрохімічних, водно-фізичних властивостей та особливостей водно-повітряного режиму органогенних ґрунтів;
  • вивчення поновлення природних механізмів саморегуляції агроекосистеми всього басейну;
  • вивчення можливостей використання осушуваних торфовищ для створення плантацій біоенергетичних деревних і трав’янистих культур
  • Вивчення напрямків збереження та підвищення родючості чорнозему типового в коротко ротаційних сівозмінах лівобережного Лісостепу;
  • Дослідження та упровадження мало енергоємних систем землеробства чорнозему типового в північній частині лівобережного Лісостепу;
  • Вивчення продуктивності сільськогосподарських культур в різноротаційних сівозмінах за різних систем обробітку ґрунту, удобрення, обробки мікроелементами та стимуляторами росту;
  • Вивчення оптимального співвідношення основних факторів впливу на формування продуктивності сільськогосподарських культур в умовах зміни клімату.

Станція займається виробництвом і реалізацією насіння вищих репродукцій зернових та технічних культур та садивного матеріалу біоенергетичних культур, вирощених на дослідних ділянках, де проводились наукові експерименти.

Реалізація насіння

Культура Сорт Оригінатор
1Пшениця яраРання-93ННЦ «Інститут землеробства НААН»
2ПросоОмріянеННЦ «Інститут землеробства НААН»
3Гірчиця білаБіла ПринцесаННЦ «Інститут землеробства НААН»
4Ячмінь ярийГосяНосівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла НААНУ
5ОвесНептунНосівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла НААНУ

Черенок верби заготівля під замовлення (довжина 25 см, діаметр 1-3,5 см)

6Прутовидна

Тритичинкова

 Панфильська 2

Панфильська

Панфильська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН»