Технології зернових колосових культур

Відділ технологій зернових колосових культур

Розвиток напряму досліджень з вивчення ефективності агротехнічних заходів і розроблення технологій вирощування зернових культур започатковано ще в 1936 р. з організацією відділу агротехніки на чолі з кандидатом с.-г. наук Ф. А. Поповим (1936–1941 р.). Діяльність цього наукового підрозділу відновилась в інституті з 1944 р. Відділ агротехніки зернових культур у різні роки очолювали: С. М. Бугай (1944–1946 рр.), М. М. Буцерога (1946–1956 рр.), О. М. Колобов (1956–1962 рр.), Н. А. Федорова (1962–1976 рр.), О. І. Резнік (1976–1984 рр.), В.Ф. Сайко (1984-1985 рр.), А.Д. Грицай (1985-1999), І.М. Свидинюк (1999-2010 рр.). З 2010 р. відділ технологій зернових колосових культур очолює кандидат сільськогосподарських наук В.М. Юла.

Відділ відпрацьовує наукові основи створення високопродуктивних агрофітоценозів пшениці озимої, жита озимого, тритикале озимого, ячменю озимого, пшениці ярої, ячменю ярого, тритикале ярого і вівса шляхом диференційованого використання мінеральних добрив, побічної продукції попередників, сидеральних культур; розроблення та вдосконалення прийомів догляду за посівами: роздрібненогозастосування азотних добрив у підживлення за етапами органогенезу, застосування для цих цілей нових видів добрив; вдосконалення системи захисту посівів зернових культур від шкідників, бур’янів, хвороб і вилягання на базі сучасних високоефективних пестицидів нового покоління з метою управління органотворчими процесами в рослинах. Вивчається комплексний вплив агротехнічних, агрокліматичних та біологічних факторів на умови формування зерна для отримання зернової продукції з високими показниками якості відповідного призначення у відповідності до вимог Держстандартів України та світу.

Колективом відділу на основі використання діагностичних методів управління процесами формування високопродуктивних посівів розроблені сучасні технології вирощування зернових колосових культур, які забезпечують підвищення врожайності на 20–25%, одержання екологічно безпечної продукції, підвищення якості товарної продукції, зниження собівартості зерна.

За результатами багаторічних експериментальних даних створено математичні моделі, які відтворюють залежність урожайності озимих та ярих зернових культур, вирощуваних за технологій різної інтенсивності, від комплексу погодних умов вегетаційного періоду. На основі розроблених моделей встановлено закономірності впливу сучасних змін клімату на особливості росту і розвитку зернових культур в умовах Лісостепу та їх урожайність.

Багатофакторний стаціонарний дослід відділу „Розробка і удосконалення технологій вирощування зернових культур на основі розширеного відтворення родючості грунту”, закладений у 1987 році, є постійно діючим полігоном для ознайомлення керівників господарств і спеціалістів агропромислового комплексу з перспективнимитехнологіями вирощування зернових колосових культур.

Науковці відділу постійно проводять моніторинг стану посівів зернових культур у дослідних господарствах ННЦ „Інститут землеробства НААН” та в сільськогосподарських підприємствах Київської області. Відділ координує роботу науково-дослідних установ Лісостепу і Полісся з питань технологій вирощування зернових культур.

Пріоритетним напрямком досліджень відділу нині є розроблення новітніх технологій вирощування зернових колосових культур, які базуються на максимальній реалізації біологічного потенціалу сучасних сортів і гібридів та біокліматичного потенціалу зони виробництва, адаптованих до конкретних умов вирощування та удосконалення традиційних технологій на основі комплексного застосування засобів хімізації і біологізації.

Одним із пріоритетних напрямків досліджень відділу є розроблення та удосконалення технологій вирощування озимих і ярих зернових культур в системі органічного землеробства.

Перспективними напрямками подальших досліджень відділу є поглиблення теоретичних засад формування високопродуктивних ценозів, на основі яких будуть розроблені інноваційні технології вирощування зернових колосових культур, які носитимуть динамічний характер і передбачатимуть максимальний рівень адаптивності та реалізації потенціалу продуктивності вітчизняних сортів за змінних кліматичних умов. Набудуть подальшого розвитку положення щодо роздрібного внесення азотних добрив та мікродобрив за результатами рослинної діагностики, застосування антистресантів та стимуляторів в критичні періоди росту і розвитку за результатами морфофізіологічного аналізу та з урахуванням параметрів тепло- та вологозабезпечення, засобів захисту рослин за результатами моніторингу фітосанітарного стану посівів зернових культур. Удосконалюватимуться існуючі та розроблятимуться нові елементи технологій вирощування зернових культур в системі органічного землеробства.

Відділ надає послуги з розроблення проектів технологій вирощування зернових колосових культур для господарств різних форм власності і здійснює науково-практичнийсупровід своїх наукових розробок. Співробітниками відділу надаються консультаційні послуги з питань технологій вирощування зернових культур.

 

Відділ очолює кандидат сільськогосподарських наук Юла Володимир Михайлович . E-mail: tehnointensiv@gmail.com, тел. (097) 775-75-88.