Рада роботодавців

Рада роботодавців ННЦ «Інститут землеробства НААН» розпочала свою роботу у 2019 році. Метою формування Ради роботодавців є налагодження ефективних зв’язків Інституту з роботодавцями для покращення якості наукової роботи, освітньо-наукових програм, навчального процесу, пошуку шляхів оптимальної співпраці в питаннях підготовки фахівців, працевлаштування, підвищення кваліфікації та стажування шляхом об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і корпоративних ресурсів партнерів.

 

Нині основними завданнями Ради роботодавців є:

 • розробка стратегії розвитку ННЦ «Інститут землеробства НААН» із врахуванням тенденцій ринків наукових послуг та праці;
 • розробка і апробація ефективних механізмів взаємодії Інституту з підприємствами-роботодавцями;
 • оцінка якості навчальних планів і освітньо-наукової програми «Агрономія» підготовки фахівців;
 • сприяння проходженню практики та працевлаштуванню випускників;
 • залучення позабюджетних коштів для потреб Інституту;
 • стимулювання здобувачів додослідно-виробничої діяльності;
 • розвиток інфраструктури партнерства;
 • участь у розробці змісту, інформаційно-методичного і матеріально-технічного забезпечення вибіркової складової навчальних планів та програм підготовки фахівців;
 • залучення працівників установ, підприємств і організацій до навчального та наукового процесу, участі в підсумкових іспитах, комісіях з атестації працівників;
 • проведення спільних конференцій, семінарів тощо;
 • забезпечення працевлаштування випускників;
 • постійний моніторинг якості підготовки фахівців;
 • організація на базі підприємств-роботодавців підвищення кваліфікації і стажувань працівників Інституту.

 

Персональний склад Ради роботодавців ННЦ «Інститут землеробства НААН»

 1. Камінський Віктор Францевич – директор ННЦ «ІЗ НААН» (голова).
 2. Ткаченко Микола Адамович – заступник директора з наукової роботи ННЦ «ІЗ НААН» (заступник голови).
 3. Шляхтуров Денис Сергійович – завідувач відділу ННЦ «ІЗ НААН» (серетар).
 4. Демиденко Олександр Васильович – директор Черкаської ДСГДС ННЦ «ІЗ НААН».
 5. Задубинна Єлизавета Валеріївна – директор Панфильської ДС ННЦ «ІЗ НААН».
 6. Пясецький Павло Іванович – в.о. директора Дослідної станції тютюнництва ННЦ «ІЗ НААН».
 7. Воротнюк Олена Анатоліївна. – директор ДП ДГ «Олександрівське» ННЦ «ІЗ НААН».
 8. Коваленко Михайло Андрійович – директор ДП ДГ Панфильської ДС ННЦ «ІЗ НААН»
 9. Яцук Ігор Петрович – генеральний директор ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».
 10. Пиндус Василь Васильович – директор Іллінецького державного аграрного коледжу.
 11. Каленич Павло Євгенійович- директор АФ «Ольгопіль».
 12. Гаврилюк Микола Микитович – заступник директора Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

 

Положення про раду роботодавців в ННЦ “ІЗ НААН”

Положення про раду роботодавців в ННЦ “ІЗ НААН” (оновлене)