Апарат управління

Ткаченко Микола Адамович

Директор
член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук

Костенко
Олена Іванівна

Заступник директора з наукової роботи з питань селекції
Кандидат сільськогосподарських наук

Коломієць
Лариса Петрівна

Заступник директора з наукової роботи з питань землеробства та рослинництава
Кандидат сільськогосподарських наук

Супіханов
Геннадій Борисович

Заступник директора з інноваційної та наукової діяльності
Кандидат економічних наук

Людмила Михайлівна КРАСЮК

Учений секретар
кандидат сільськогосподарських наук

Авдєєва
Тетяна Миколаївна

Головний бухгалтер