Апарат управління

Ткаченко Микола Адамович

Директор
член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук

Костенко
Олена Іванівна

Заступник з наукової роботи з питань селекції
Кандидат сільськогосподарських наук

Асанішвілі
Надія Миколаївна

Заступник директора з наукової роботи
Кандидат сільськогосподарських наук

Супіханов
Геннадій Борисович

Заступник з інноваційної та наукової діяльності
Кандидат економічних наук

Дудник
Світлана Василівна

Учений секретар
Кандидат біологічних наук

Авдєєва
Тетяна Миколаївна

Головний бухгалтер