Апарат управління

Микола Адамович ТКАЧЕНКО

Директор
член-кореспондент НААН, доктор сільськогосподарських наук

Олена Іванівна
КОСТЕНКО

Заступник директора з наукової роботи з питань селекції
Кандидат сільськогосподарських наук

Лариса Петрівна
КОЛОМІЄЦЬ

Заступник директора з наукової роботи з питань землеробства та рослинництава
Кандидат сільськогосподарських наук

Геннадій Борисович
СУПІХАНОВ

Заступник директора з інноваційної та наукової діяльності
Кандидат економічних наук

Людмила Михайлівна КРАСЮК

Учений секретар
кандидат сільськогосподарських наук

Тетяна Миколаївна
АВДЄЄВА

Головний бухгалтер