Захист рослин від шкідників і хвороб

Відділ захисту рослин від шкідників і хвороб

 

Відділ захисту рослин від шкідників і хвороб було створено в інституті в 1944 році. Його і становлення пов’язані з іменами відомих учених П.І. Савинського та Є.М. Савченка. Відділ відіграв значну роль у створенні дослідної мережі та організації досліджень по захисту рослин на дослідних станціях, підготовці наукових кадрів і розробці тематики наукових досліджень.

Комплексні дослідження дали можливість встановити закономірності формування фітосанітарного стану посівів зернових, зернобобових і кормових культур за різних технологій вирощування.  На підставі отриманих результатів розроблені інтегровані системи захисту сільськогосподарських культур, які ввійшли до систем землеробства для зон Лісостепу, Степу та Полісся, рекомендації по захисту польових культур за сучасних технологій вирощування, щорічно розробляються прогнози фітосанітарного стану агроценозів України і, зокрема, Київської області та рекомендації щодо захисту рослин.

Розроблено сучасні методики оцінювання стійкості сортів і селекційного матеріалу проти хвороб. Разом зі селекціонерами створено сорти люпину, стійкі проти фузаріозного в’янення: Обрій, Бурштин, Круглик, Синій парус, Володимир, Туман, Дієта, Вересневий, Серпневий. За участі співробітників відділу селекціонерами створені  сорти сої Іванка, Київська 27, Киівська 98, Київська 91,  Чернятка, стійкі до основних бактеріальних і грибних хвороб,  які включено до Реєстру сортів рослин України. Ряд нових сортів цих культур проходять державне випробування.

Відділ розробляє і удосконалює системи інтегрованого захисту пшениці озимої, сої, люпину та інших культур від хвороб та шкідників за сучасних технологій вирощування з метою отримання високих урожаїв зерна якісного зерна, у т.ч. придатного для виробництва продукції дієтичного та дитячого харчування. На штучно створених інфекційних фонах проводить дослідження імунітету люпину до фузаріозного в’янення і  антракнозу, сої – до бактеріозів, пероноспорозу та інших грибних хвороб.

У відділі працюють досвідчені науковці. Напрям досліджень із захисту зернобобових культур очолює головний науковий співробітник, доктор сільськогосподарських наук М.С. Корнійчук.

У своєму розпорядженні відділ має найновішу інформацію щодо захисту польових культур від шкідників і хвороб.

Відділ має можливість:

–  надати  технологічні розробки та їх науковий супровід з питань захисту зернових, зернобобових культур, бобових трав, льону – довгунця та інших культур;

– надати консультації із захисту польових культур від шкідників і хвороб  господарствам різних форм власності;

– провести державні випробування пестицидів з метою їх реєстрації;

– провести оцінку фітосанітарного стану агроценозів і надати рекомендації щодо його поліпшення;

– провести фітопатологічну  експертизу зразків насіння і уражених   рослин;

– оцінити селекційний матеріал люпину на стійкість проти фузаріозного в’янення, антракнозу,  сої – до бактеріозів;

– рекомендувати джерела стійкості люпину до фузаріозного в’янення, сої до бактеріозу й пероноспорозу;

–  підготувати інфекційний матеріал і створити інфекційні фони для оцінювання стійкості люпину до фузаріозного в’янення; сої – до бактеріозів, надати високовірулентні штами збудників згаданих  вище хвороб.

Відділ очолює кандидат сільськогосподарських наук

Кириченко Андрій Вікторович

Тел. (044) 526 10 07