Технології зернових і кормових культур

Відділення технологій зернових і кормових культур

 

Розробляє наукові основи новітніх адаптивних технологій вирощування зернових, зернобобових, круп’яних, олійних і кормових культур на основі управління процесами формування продуктивності з урахуванням економічної, енергетичної та екологічної доцільності для ґрунтово-кліматичних умов Лісостепу України. Координує роботу науково-дослідних установ мережі НААН з цих питань у зонах Лісостепу та Полісся.

Дослідження проводяться за такими основними напрямами:

– підбір вітчизняних високопродуктивних сортів та гібридів, вивчення особливостей їх агротехніки зметою створення адаптивних сортових технологій вирощування;

– оптимізація систем удобрення на основі раціонального використання традиційних та застосування нових видів добрив, побічної продукції рослинництва, сидеральних культур, біопрепаратів на основі активних штамів азотфіксувальних і фосформобілізивних бактерій та регуляторів росту рослин;

– розроблення та вдосконалення прийомів догляду за посівами шляхом роздрібненого використанняазотних добрив у підживлення за етапами органогенезу на основі результатів ґрунтової та рослинноїдіагностики, застосування для досягнення цієї мети нових видів добрив;

– агробіологічний моніторинг стану посівів з метою керування процесами формування елементівпродуктивності в агроценозах та вдосконалення на цій основі технологій вирощування сортів ігібридів нового покоління;

– розроблення елементів технологій вирощування культур з метою отримання екологічно безпечноїпродукції в системі органічного виробництва;

– розроблення наукових основ та технологій вирощування однорічних і багаторічних кормових культур в одновидових і сумісних посівах та поліпшення сіножатей і пасовищ для виробництва високоякісних кормів на польових землях та природних кормових угіддях;

– моніторинг розвитку фітофагів, ентомофагів та патогенів у агроценозах зернових колосових ізернобобових культур з метою прогнозування їх розвитку і поширення та контролю чисельності;

– розроблення і удосконалення інтегрованих систем захисту польових культур від шкідників і хвороб за сучасних технологій вирощування;

– пошук заходів захисту, альтернативних хімічним (агротехнічні, біологічні, імунологічні та інші),придатних для застосування в технологіях органічного виробництва продукції;

– дослідження імунітету сільськогосподарських культур до бактеріальних і грибних хвороб;

– економічне та енергетичне оцінювання технологій вирощування сільськогосподарських культур;

– розроблення нормативів ресурсного забезпечення виробництва продукції рослинництва за різних технологій;

– організаційно-економічне забезпечення виробництва органічної продукції рослинництва.

 

Очолює відділення заступник директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН Микола Адамович Ткаченко

Структура відділення:

Відділ технологій зернових колосових культур

Відділ технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур

Відділ захисту рослин від шкідників і хвороб

Відділ кормовиробництва