Адаптивні інтенсивні технології зернобобових, круп’яних і олійних культур

Відділ адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур

Відділ адаптивних інтенсивних технологій зернобобових круп’яних і олійних культур як окремий структурний підрозділ ННЦ «Інститут землеробства НААН» веде свою історію з 1959 року.

За піввіковий період науковцями відділу проведені комплексні дослідження з фізіології, біохімії, агротехніки бобів кормових, люпину кормового, гороху, сої, гречки, проса, вики озимої і ярої, конюшини, люцерни.

Тематика досліджень, які нині проводять науковці відділу, визначається, передусім, ефективним використанням землі в ринкових умовах. Для глибокого теоретичного обґрунтування процесів формування врожаю під кутом економічної, енергетичної, господарської доцільності з урахуванням спеціалізації господарств і потреб ринку колектив відділу працює за такими напрямками:

  • відпрацьовує наукові основи сучасних високорентабельних технологій вирощування гороху, сої, люпину кормового, квасолі звичайної, гречки, проса, ріпаку озимого і ярого, гірчиці, льону олійного;
  • формує концепцію розвитку технологій вирощування зернобобових, круп’яних і олійних культур, яка включає обґрунтування та розроблення моделей формування високопродуктивних агрофітоценозів з урахуванням біології сортів нового покоління, грунтово-кліматичного потенціалу, здатності до симбіотичної азотфіксації, що забезпечить правильне і своєчасне визначання факторів, які негативно впливають на реалізацію потенціалу продуктивності агрофітоценозу, і дозволить керувати продукційними процесами;
  • проводить пошук оптимальних шляхів найповнішої реалізації генетичного потенціалу сортів зернобобових, круп’яних і олійних культур;
  • розробляє перспективні конкурентоспроможні адаптивні технології вирощування культур на основі визначення особливостей росту, розвитку й формування ними врожаю за всебічного вивчення і диференційованого поєднання в технологічному процесі основних елементів: сорту, системи удобрення, обробітку ґрунту, захисту посівів від бур’янів, шкідників і хвороб, а також вивчає біологізовані їх моделі, що передбачають внесення невисоких доз мінеральних добрив у поєднанні з побічною (нетоварною) продукцією попередників і використанням бактеріологічних препаратів і фізіологічно активних речовин. Ці технології дають можливість отримувати врожайність гороху – 4,5-5,0, люпину білого – 3,2-3,5, люпину жовтого – 2,0-2,2, люпину вузьколистого – 3,0-3,2, квасолі – 2,5-2,8 т/га ;
  • розробляє сучасні технології вирощування круп’яних культур з урожайністю гречки 2,5-3,0 т/га, проса 4,0-4,5 т/га для виробництва високоякісних круп, придатних для дієтичного харчування;
  • веде науковий пошук у напрямку розроблення нових та удосконалення існуючих технологій вирощування олійних культур, які забезпечують отримання врожаїв сої на рівні 3,0-3,5 т/га, ріпаку ярого – 2,8-3,5 т/га, ріпаку озимого – 4,5-5,0 т/га;
  • досліджує питання формування гетерогенних агроекосистем з метою вирішення проблем адаптації рослин і стабілізації продуктивності агрофітоценозів;
  • проводить дослідження з питань органічного землеробства на основі широкого застосування побічної продукції польових культур, сидератів і активних речовин органічного походження у технологіях вирощування зернобобових і круп’яних культур.

Відділ координує дослідження НДУ НААН з питань технологій вирощування зернобобових і круп’яних культур в умовах Лісостепу і Полісся.

Відділ може розробити проекти технологій вирощування зернобобових, круп’яних і олійних культур, адаптованих до умов господарств різних форм власності і здійснювати науково-практичну допомогу в реалізації наукових розробок, надати консультаційні послуги з питань технологій вирощування зернобобових, круп’яних і олійних культур і в галузі сільськогосподарського страхування.

Відділ очолює кандидат сільськогосподарських наук

Любчич Олександр Григорович

Електронна адреса: slyubchich@ukr.net, тел.(097)-552-43-33