Adaptive intensive technologies of leguminous, cereals and oilseeds

Історія відділу технологій зернобобових,  круп’яних і олійних культур розпочалася з лабораторії зернобобових культур, створеної в 1959 р. За період 1959-1972 рр. лабораторія під керівництвом Ф. П. Юхимчука провела комплексні дослідження з агротехніки кормового люпину, гороху, сої, озимої і ярої вики, кормових бобів, конюшини і люцерни (Ф. П. Юхимчук, М. В. Братчик,  І. К. Комарова, В. М. Бурлачук, В. І. Олійник).

З 1972 р. лабораторію очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, академік ВАСГНІЛ І. П. Проскура. Основна увага в науково-дослідній роботі була зосереджена на вивченні і удосконаленні технології вирощування зернобобових культур. В цей період проводилися комплексні дослідження з фізіології, біохімії, а також агротехніки кормового люпину, гороху, озимої вики кормових бобів (І. П. Проскура, В. І. Олійник, І. В. Лапа, В. М. Бурлачук)

У 1984 р. лабораторію зернобобових культур та підгрупу круп’яних культур із лабораторії озимої пшениці, кукурудзи і технічних культур, яка входила до її складу із 1946 р., об’єднують і створюють лабораторію інтенсивних технологій зернобобових і круп’яних культур під керівництвом кандидата економічних наук О. І. Резніка. Провідні науковці відділу (О. І. Резнік, І. В. Лапа, В. І. Олійник, М. М. Кузюра, О. С. Овсійчук, Л. О. Кравченко) працюють над розробкою інтенсивних технологій вирощування гороху з урожайністю 4 т/га, люпину жовтого – 2 т/га, білого – 3,1 т/га, сої – 2 т/га, технології вирощування екологічно чистої гречки і проса для дієтичного харчування з урожайністю відповідно 2,3 і 4,2 т/га, розробляють технологічні прийоми вирощування фуражного ярого ячменю у сумішках з горохом з метою збалансування корму за протеїном.

З 1991 по 1995 рр. наукова робота лабораторії була спрямована на виконання завдань згідно державних проектів: «Зерно», «Зерновий комплекс – 2000», «Корми і кормовий білок» і «Симбіоз». Предметом досліджень в цей час були сорти: сої, люпину білого, кормових бобів (дослідження проводили В. І. Олійник, С. П. Шередеко), гороху (В. Ф. Камінський, І. В. Лапа, С. Г. Омельчук, С. П. Дворецька), гречки (О. С. Овсійчук, Р. Є. Грищенко), проса (М. І. Драган, К. І. Соболєва). За результатами досліджень розроблені та удосконалені технології вирощування дали можливість отримувати урожайність сої на рівні 2,5-3,0 т/га, люпину білого – 3,5-4,0 т/га, жовтого – 1,3-1,5 т/га, кормових бобів – 2,5-3,0 т/га, гороху – 3,5-4,0 т/га,  гречки – 2,0-2,2 т/га, проса – 4,0-4,5 т/га.

У 1996 р. структурний підрозділ очолює кандидат сільськогосподарських наук (із 2006 р. доктор сільськогосподарських наук) В.Ф. Камінський під керівництвом якого лабораторія працює над завданням «Розробити ресурсозберігаючі технології вирощування зернобобових і круп’яних культур, які забезпечують отримання конкурентоздатної продукції і екологічну безпеку агроландшафтів». Предметом досліджень в рамах цього завдання були сорти: гороху (дослідження проводили В. Ф. Камінський, С. П. Дворецька, С. Г. Омельчук), сої (В. І. Олійник, М. Г. Цехмейструк), міжсортові сумішки гороху та міжвидові агрофітоценози гороху і ячменю (Л. О. Кравченко, С. П. Шередеко, О. І. Короленко, В. В.  Лахмітко), люпину білого і жовтого, бобівкормових та квасолі (М. М. Кузюра, А. В. Голодна, Л. М. Куранда, Л. О. Сімачинська), проса і гречки (О. С. Овсійчук, М. І. Драган, Р. Є. Грищенко).

Розпочинаючи з 2001 року наукова діяльність лабораторії була спрямована на виконання завдань згідно програм «Зернові і олійні культури» та  «Кормовиробництво». За результатами проведених у 2001-2005 рр. досліджень теоретично обґрунтовані принципи формування високопродуктивних ценозів зернобобових, круп’яних і олійних культур і на їх основі науковцями лабораторії були розроблені високопродуктивні конкурентоздатні технології їх вирощування.

У зв’язку з проведенням наукових досліджень із олійними культурами у 2005 році лабораторію інтенсивних технологій зернобобових і круп’яних культур перейменовано у лабораторію інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур

З 2006 по 2010 рр. співробітники лабораторії працювали над виконанням завдань згідно НТП «Зернові культури», «Агроекологія», «Кормовиробництво» і «Олійні культури». Розроблення нових та удосконалення існуючих технологій вирощування гороху проводили В. Ф. Камінський, С. П. Дворецька, Г. М. Єфіменко, Т. В. Тилиця; удосконалення технології вирощування квасолі, люпину кормового, бобів кормових виконували А. В. Голодна, Д. С. Шляхтуров, О. О. Столяр; удосконаленням сортової агротехніки круп’яних культур займалися М. І. Драган, Р.Є. Грищенко, О. Г. Любчич, С. В. Ларіна, Л.С. Діденко. Розроблення нових елементів технологій вирощування таких олійних культур, як ріпак озимий і ярий, соя, льон олійний і гірчиця сарептська виконували П. С. Вишнівський, Л. В. Губенко, В. Г. Лепеха, Г. Г. Ремез, О. Я. Любчич, С. Г. Омельчук.

У 2011 році лабораторію інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур було перейменовано у відділ адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур,  завідувачем відділу стала кандидат сільськогосподарських наук А. В. Голодна, у 2012 році – кандидат сільськогосподарських наук М. І. Драган. З 2013 року і до теперішнього часу відділ очолює кандидат сільськогосподарських наук О. Г. Любчич.

Впродовж 2011-2015 рр. співробітники відділу працювали над виконанням завдань згідно ПНД «Зернові культури», «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції», «Кормові ресурси», «Олійні культури».

Дослідження з удосконалення моделей інтенсивних технологій вирощування гороху проводили В. Ф. Камінський, С. П. Дворецька, Г. М. Єфіменко, Т. М. Рябокінь, Т. В. Тилиця, сої – Г. Г. Ремез, Г. В. Павленко, Н. П. Мосьондз, В. Ю. Павленко, люпину вузьколистого, квасолі – А. В. Голодна, О. О. Столяр, гречки та проса – Р. Є. Грищенко, О. Г. Любчич, Н. П. Мосьондз, Т. В. Мазуренко, ріпаку ярого, льону олійного, гірчиці – П. С. Вишнівський, Л. В. Губенко, О. Я. Любчич.

У 2015-2020 рр. науковці відділу виконували завдання згідно ПНД «Технології вирощування зернових культур в Лісостепу та Поліссі», «Органічне виробництво сільськогосподарської продукції»,  «Корми і кормовий білок», «Олійні культури». Тематика досліджень, які проводили науковці відділу, визначалася, передусім, удосконаленням наукових основ реалізації потенціалу продуктивності нових сортів зернобобових, круп’яних і олійних культур в умовах змін клімату.

У 2021 р. відділ адаптивних інтенсивних технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур перейменований у відділ технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур.

У 2021 році у відділі розпочали дослідження, спрямовані на виконання завдань ПНД «Системи виробництва зерна» (В.Ф. Камінський, О.Г. Любчич,  С.П. Дворецька, Р.Є. Грищенко, О.В. Глієва, Т.В. Каражбей, М.І. Шевчук, Т.В. Галь), «Системи землеробства і землекористування», (В.Ф. Камінський, О.Г. Любчич, Р.Є. Грищенко, О.В. Глієва, Т.В. Галь), «Кормовиробництво» (В.Ф. Камінський, А.В. Голодна, О.Г. Любчич, Г.Г. Ремез, О.О. Столяр) і «Олійні культури» (В.Ф. Камінський, О.Г. Любчич, Л.В. Губенко, О.Я. Любчич) Основним напрямом досліджень науковців відділу є вивчення та оптимізація фізіологічних потреб рослин у агроценозах та пошук шляхів нівелювання негативної дії стресових чинників впродовж усього періоду вегетації на процеси вегетативного та генеративного розвитку зернобобових, круп’яних і олійних культур з метою стабільного отримання високого рівня врожаю відповідної якості навіть за несприятливих гідротермічних умов, які все частіше проявляються під впливом глобальних кліматичних змін.

Враховуючи більш ніж піввікову історію проведення досліджень та накопичений за цей час теоретичний та практичний багаж знань, співробітники відділу на високофаховій основі надають консультативну допомогу у впроваджені технологій вирощування зернобобових, круп’яних і олійних культур, адаптованих до умов господарств різних форм власності, які здатні забезпечити урожайність сої на рівні 3,5-4,0 т/га, гороху – 4,5-5,0 т/га, люпину білого – 3,2-3,5 т/га, люпину жовтого – 2,0-2,2, люпину вузьколистого – 3,0-3,2, квасолі – 2,5-3,0 т/га, сорго зернового – 10,0-13,0 т/га, гречки – 2,6-3,2 т/га, проса – 4,5-5,5 т/га, гірчиці білої – 2,0-2,5 т/га, льону олійного – 3,0-3,5 т/га, ріпаку ярого – 2,8-3,5 т/га, ріпаку озимого – 4,5-5,0 т/га.

 

Відділ очолює кандидат сільськогосподарських наук

Любчич Олександр Григорович

тел. +38 (097) 552-43-33

E-mail: slyubchich@ukr.net,