Спецрада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 27.361.01

Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН»

 

При Національному науковому центрі  «Інститут землеробства НААН» з 1993 року функціонує Спеціалізована вчена рада Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. За цей багаторічний період у спецраді успішно захищено 49 докторських та 310 кандидатських дисертацій, чим створено потужний кадровий потенціал сільськогосподарської науки, освіти і виробництва.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 975 Спеціалізованій вченій раді Д 27.361.01 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями:

06.01.01 – загальне землеробство;

06.01.09 – рослинництво;

06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

строком до 31 грудня 2020 року.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2020 р. № 946 продовжено термін функціонування спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01  до 15 травня 2021 року, Наказом від 23.04.2021 р. № 462  – до 1 жовтня 2021 року, Наказом від 22 вересня 2021 року № 1012 – до 31 грудня 2021 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01

Голова ради:

Камінський Віктор Францевич, д.с.-г.н., професор, академік НААН, директор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Заступник голови:

Ткаченко Микола Адамович, д.с.-г.н., с.н.с., член-кореспондент НААН, заступник директора з наукової роботи, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;

Вчений секретар:

Асанішвілі Надія Миколаївна, к.с.-г.н., с.н.с., учений секретар, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Члени ради:

Бойко Петро Іванович, д.с.-г.н, професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;

Гангур Володимир Васильович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія МОН України, спеціальність 06.01.01;

Голодна Антоніна Василівна, д.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;

Дегодюк Едуард Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;

Дегодюк Станіслав Едуардович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач відділу ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;

Демидась Григорій Ілліч, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України, спеціальність 06.01.12;

Демиденко Олександр Васильович, д.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи, Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;

Дзюбайло Андрій Григорович, д.с.-г.н., професор, завідувач Передкарпатського відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, спеціальність 06.01.09;

Єщенко Володимир Омельянович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Уманський національний університет садівництва МОН України, спеціальність 06.01.01;

Коник Григорій Станіславович, д.с.-г.н., с.н.с., перший заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, спеціальність 06.01.09;

Корнійчук Микола Сергійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;

Кургак Володимир Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;

Мазур Генріх Адольфович, д.с.-г.н, професор, академік НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;

Малиновська Ірина Михайлівна, д.с.-г.н., с.н.с., член-кореспондент НААН, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;

Мойсієнко Віра Василівна, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний агроекологічний університет МОН України, спеціальність 06.01.12;

Сайко Віктор Федорович, д.с.-г.н., професор, академік НААН, радник дирекції, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;

Слюсар Іван Тимофійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;

Цилюрик Олександр Іванович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет МОН України, спеціальність 06.01.01;

Штакал Микола Іванович, д.с.-г.н., с.н.с., провідний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12.

За інформацією просимо звертатись: ННЦ “Інститут землеробства НААН”, вул. Машинобудівників 2-Б, смт. Чабани, Києво-Святошинський район, Київська область, 08162. Вчений секретар спецради – Асанішвілі Надія Миколаївна, тел.: (044)526-11-07, (050)5500505; e-mail ради: d27.361.01_nscia@ukr.net