Спецрада

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 27.361.01

Національного наукового центру

«Інститут землеробства НААН»

 

При Національному науковому центрі  «Інститут землеробства НААН» з 1993 року з періодичним перезатвердженням функціонує Спеціалізована вчена рада Д 27.361.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій. За цей багаторічний період у спецраді успішно захищено 51 докторську та 314 кандидатських дисертацій, чим створено потужний кадровий потенціал сільськогосподарської науки, освіти і виробництва.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 р. № 530 Спеціалізованій вченій раді Д 27.361.01 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за спеціальностями:

06.01.01 «Загальне землеробство»,

06.01.09 «Рослинництво»,

06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво»

строком на три роки.

 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 27.361.01 

Голова ради:

 1. Ткаченко Микола Адамович, д.с.-г.н., с.н.с., директор, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01.

Заступник голови:

 1. Дегодюк Станіслав Едуардович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09.

Вчений секретар:

 

Члени ради:

 1. Бойко Петро Іванович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 2. Бондарчук Анатолій Андрійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 3. Гангур Володимир Васильович, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач кафедри, Полтавський державний аграрний університет, спеціальність 06.01.01;
 4. Голодна Антоніна Василівна, д.с.-г.н., с.н.с, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 5. Дегодюк Едуард Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 1. Демиденко Олександр Васильович, д.с.-г.н., директор, Черкаська ДСГДС ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 2. Дзюбайло Андрій Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, спеціальність 06.01.09;
 3. Камінський Віктор Францевич, д.с.-г.н., професор, академік-секретар відділення, Національна академія аграрних наук України, спеціальність 06.01.09;
 4. Карбівська Уляна Миронівна, д.с.-г.н., доцент, професор кафедри, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, спеціальність 06.01.12;
 5. Кургак Володимир Григорович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 6. Малиновська Ірина Михайлівна, д.с.-г.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12;
 7. Мартинюк Іван Васильович, д.с.-г.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.09;
 8. Слюсар Іван Тимофійович, д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.01;
 9. Панахид Галина Ярославівна, д.с.-г.н., с.н.с., вчений секретар, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, спеціальність 06.01.12;
 10. Цюк Олексій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність 06.01.01;
 11. Штакал Микола Іванович, д.с.-г.н., с.н.с., головний науковий співробітник відділу, ННЦ «Інститут землеробства НААН», спеціальність 06.01.12.

За інформацією просимо звертатись:

ННЦ “Інститут землеробства НААН”, вул. Машинобудівників 2-Б, смт. Чабани, Фастівський район, Київська область, 08162.

Вчений секретар спецради – Асанішвілі Надія Миколаївна,

тел.: (044)526-23-27, (050)5500505;

e-mail ради: d27.361.01_nscia@ukr.net