Зернобобові культури

Відділ селекції і насінництва зернобобових культур

Розробляються генетичні основи та методи селекції сої і квасолі на скоростиглість, продуктивність, стійкість до хвороб, якість продукції, а по люпину, крім того, і на низький вміст алкалоїдів в зерні і зеленій масі.

Селекційна робота по сої проводиться в напрямку створення ультра скоростиглих, скоростиглих та середньостиглих сортів сої з урожайністю насіння 27-30 і більше ц/га, тривалістю періоду вегетації від 90 до 120 днів, високим вмістом протеїну (41-42%) і жиру (21-22%), а також сортів квасолі інтенсивного типу з урожайністю зерна 27-29 ц/га, вмістом протеїну 21-23%, тривалістю періоду вегетації 95-105 днів з високими смаковими якостями, стійких до найбільш поширених хвороб, в значній мірі, придатних до механізованого збирання.

На даний час встановлені закономірності успадкування важливіших якісних і кількісних ознак сої, на основі чого виділені джерела та донори скоростиглості, високої насіннєвої продуктивності, стійкості до бактеріальних і грибкових хвороб, високого і стабільного вмісту білку і жиру в насінні; обгрунтована модель скоростиглого сорту; створено вихідний матеріал, на основі якого самостійно і разом з іншими науково-дослідними установами виведено 30 сортів сої, в різні роки внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, а також Білорусії і ЄС. Найбільш поширені в даний час є сорти Устя, Легенда, Ворскла. Набуває  поширення новий ультраскростиглі сорт Сіверка, який як і сорт Легенда може бути попередником для озимої пшениці в усіх регіонах України.

Набирають популярності серед виробників  скоростиглий сорт Вільшанка та середньостиглий Сузір’я, сорт сої Муза внесений до Реєстру сортів рослин України на 2015 рік.

Виведено і внесено до Реєстру сорти квасолі Мавка, Перлина, Щедра та Панна, які забезпечують урожай зерна 26-28 ц/га, мають високі смакові якості, стійкі до бактеріальних і вірусних хвороб, придатні до механізованого вирощування.

По люпину створюються інтенсивні зернові сорти з високою врожайністю зерна, зеленої маси та кормові сорти з високим вмістом протеїну (38-43%), низьким алкалоїдів, ранньостиглих, з комплексною стійкістю до шкодочинних хвороб.

До Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2010 р. занесено 10 сортів білого люпину – Чабанський, Володимир, Борки, Туман, Вересневий, Дієта, Серпневий, Макарівський, вузьколистого – сорт Пелікан, а також сорти жовтого – Обрій, Бурштин, що створені з використанням мутантних форм з подальшим добором на штучних інфекційних фонах. До пріоритетів селекції люпину можна віднести створення скоростиглих сортів з низьким вмістом алкалоїдів в зерні і зеленій масі, стійких проти фузаріозу, які забезпечують 1000-1500 кг кормового протеїну з гектару.

У відділі проводиться робота по формуванню та веденню національного банку генетичних ресурсів рослин України для використання в селекції високопродуктивних сортів люпину.

Вирощується добазове насіння сортів сої, квасолі та люпину, внесених до Державного реєстру сортів, придатних для поширення в Україні, а їх впровадження здійснюється через насіннєві господарства Інституту та інших установ Національної академії аграрних наук України і сільськогосподарських підприємств: «Інтерагро Сквира» Київської області, Українську асоціацію виробників і переробників сої, товариство «Рост Агро» та «Грига» Полтавської області «Рапсодія» Вінницької області, «Єрківці 2» Київської області та інших господарств Вінницької, Полтавської, Черкаської, Житомирської і Київської областей.

Здійснена ком’ютеризація селекційного процесу. В роботі застосовуються статистичні програми, за допомогою яких можна накопичувати та зберігати дослідні дані у вигляді електронних таблиць, проводити їх математичний аналіз, що дає змогу більш детально і якісно вивчати вихідний матеріал. Наукові співробітники відділу мають доступ до мережі ІNTERNET, а також можливість користуватися електронною поштою.

Відділ очолює, кандидат с.-г. наук, 

Щербина Олена Зінов’ївна

http://novasoya.jimdo.com