Наукова школа Слюсар Іван Тимофійович

Наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Слюсаря Івана Тимофійовича.

Слюсар Іван Тимофійович народився 4 вересня 1939 р. в с.Мазінки Переяслав-Хмельницького району Київської області. Закінчив у 1966 р. Українську сільськогосподарську академію (агрономічний факультет) і здобув кваліфікацію вченого агронома. Основні напрями науково-педагогічної діяльності пов’язані з меліоративним землеробством, кормовиробництвом, луківництвом та екологією довкілля. Лауреат премії УААН “За видатні досягнення в аграрній науці” (2001 р.). Опублікував понад 260 наукових праць, у тому числі 21 монографія та підручники (у співавторстві), має 6 патентів на винаходи. Підготував 20 кандидатів та 2 доктори сільськогосподарських наук.

 Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Слюсара І.Т. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук

Докторські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Рижук Сергій МиколайовичАгроекологічні основи ефективного використання осушуваних ґрунтів Полісся і Лісостепу України (екологія)03.00.16 –
екологія
Інститут агроекології та біотехнології УААН, м. Київ2004
2Вергунов Віктор АнатолійовичНаукові засади природоохоронного адаптивно-ландшафтного землеробства меліорованих земель в басейнах малих річок Лісостепу України06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації (сільськогосподарські науки)
Інститут гідротехніки і меліорації НААН України, м. Київ2010

Кандидатські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Никитюк Олександр АндрійовичАгроекологічна та енергетична оцінка кормових сівозмін на осушуваних староорних органогенних ґрунтах Лісостепу України06.00.01 –
Загальне землеробство
Інститут землеробства УААН м. Київ1996
2Проненко Микола МиколайовичРозробка інтенсивної природоохоронної ланки кормової сівозміни з коротким польовим періодом на органогенних ґрунтах Лісостепу України06.01.02 –
Меліорація та зрошуване землеробство
Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ1997
3Кодинський Володимир МиколайовичПродуктивність багаторічних трав у кормовій сівозміні на осушених органогенних ґрунтах Лісостепу України.06.01.02 –
Меліорація та зрошуване землеробство
Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ1997
4Метелюк Василь ВасильовичЕфективні та екологічно збалансовані кормові сівозміни на осушуваних торфових ґрунтах Полісся06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації
Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ1999
5Ткачук Святослав ОлександровичЕнергозберігаючі та природоохоронні кормові сівозміни на меліорованих торфовищах Лісостепу України06.01.01 –
Загальне землеробство
Інститут землеробства УААН м. Київ1999
6Джаявікрама Джанака ДжагатВплив мікродобрив на формування врожаю і якість кукурудзи на силос, вирощуваної на органогенних ґрунтах Лісостепу України06.01.01 –
Загальне землеробство
Інститут землеробства УААН м. Київ2000
7Мануша Іван ГригоровичВплив тривалості лучного періоду в кормовій сівозміні на продуктивність багаторічних трав в умовах осушуваних органогенних ґрунтів Полісся06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації
Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ2000
8Корж Зоя ВіталіївнаЕкологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав’янистих культур на осушуваних торфовищах Лісостепу України03.00.16 –
екологія
Державна агроекологічна академія України м. Київ2001
9Рижук Сергій МиколайовичАгроекологічні особливості високоефективного використання осушуваних торфових ґрунтів Полісся і Лісостепу06.01.01 –
Загальне землеробство
Інститут землеробства УААН м. Київ2001
10Нероба Віталій МиколайовичПродуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від їх складу і удобрення на чорноземі опідзоленому Правобережного Лісостепу06.01.12 –
кормовиробництво і луківництво
Вінницький державний аграрний університет УААН м. Вінниця2001
11Галиш Федір СергійовичАгроекологічні засади основного обробітку ґрунту в коротко ротаційній сівозміні на чорноземі опідзоленому Західного Лісостепу03.00.16 –
екологія
Інститут агроекології та біотехнології УААН м. Київ2003
12Сербенюк Віктор ОлексійовичВплив плантажної оранки та удобрення на родючість осушуваних торфово-глейових ґрунтів і продуктивність багаторічної травосуміші у Лісостепу06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації
Інститут гідротехніки і меліорації УААН м. Київ2009
13Гера Олександр МиколайовичВплив агротехнічних заходів на родючість органогенних ґрунтів та продуктивність сівозмін06.01.01 –
Загальне землеробство
Інститут землеробства УААН м. Київ2010
14Зосимчук Микола ДмитровичПродуктивність багаторічних трав залежно від агроекологічних заходів вирощування на осушуваних торфовищах західного Полісся06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації
Інститут гідротехніки і меліорації НААН м. Київ2011
15Задубинна Єлизавета ВалеріївнаПродуктивність сої та родючість торфового органогенного ґрунту залежно від способів його обробітку і удобрення06.01.01 –
Загальне землеробство
ННЦ «Інститут землеробства НААН» м. Київ2012
16Вірьовка Володимир МихайловичЕфективність використання осушуваних органогенних ґрунтів, вилучених з інтенсивного обробітку06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації
Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ2012
17Зосимчук Оксана АнатоліївнаВирощування малопоширених кормових культур у сівозміні на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся06.01.02 –
сільськогосподарські меліорації
Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ2013
18Поліщук Катерина ВолодимирівнаЕфективність азот фіксуючих біопрепаратів у системі біологічного землеробства на меліорованих землях Волинського Полісся06.01.02. –
сільськогосподарські меліорації
Інститут водних проблем і меліорації НААН, м. Київ2014
19Тарасенко Олександра АндріївнаПродуктивність сінокосів залежно від способів поліпшення старосіяних травостоїв на торфових ґрунтах Лівобережного Лісостепу06.01.12 –
кормовиробництво і луківництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН» м. Київ2014
20Богатир Людмила ВікторівнаЕфективність способів обробітку осушуваного органогенного ґрунту та удобрення за вирощування кукурудзи в Лівобережному Лісостепу06.01.01 –
Загальне землеробство
ННЦ «Інститут землеробства НААН» м. Київ2016