Наукова школа Сайко Віктор Федорович

Наукова школа академіка НААН, доктора сільськогосподарських наук заслуженого діяча науки і техніки України, двічі лауреата Державної премії в галузі науки і техніки, лауреата премії ім. В.І. Вернадського Української екологічної академії наук Сайка Віктора Федоровича

Сайко Віктор Федорович народився 7 березня 1936 р. в с.Дейманівка Пирятинського району Полтавської області. Закінчив у 1965 р. Українську сільськогосподарську академію (агрономічний факультет) і здобув кваліфікацію вченого агронома. Основні напрями науково-педагогічної діяльності пов’язані з галузями землеробства та рослинництва, а також теорії і практики сучасних систем стійкого, інтенсивного ґрунтозахисного землеробства. Його розробки із сортової агротехніки та наукових основ вирощування зернових культур, із питань стратегії розвитку сільського господарства – стабілізації землекористування – стали новим напрямом у землеробській науці.

За розроблення сучасних високопродуктивних ресурсозберігаючих систем стійкого землеробства, вагомий внесок до вітчизняної і світової аграрної науки і практики, результативну участь у громадській роботі держава відзначила В.Ф. Сайка багатьма нагородами –  орденами Князя Ярослава Мудрого V ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня, Трудового Червоного Прапора, двома орденами “Знак пошани”, медалями, Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР та Почесною відзнакою Міністерства надзвичайних ситуацій, Знаком Пошани Міністерства аграрної політики України, відзнакою “За наукові досягнення” Міністерства освіти і науки України, Почесною відзнакою НААН, двічі – лауреат Державних премій СРСР та України у галузі науки і техніки.

В.Ф. Сайко опублікував понад 300 праць. Наукові праці В.Ф. Сайка широко відомі як в Україні, так і за її межами. Підготував 12 кандидатів та 5 докторів сільськогосподарських та економічних наук.

Аспіранти і науковці,

які проводили дослідження за наукового керівництва Сайка В.Ф. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських та економічних наук

Докторські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Лобас Микола ГригоровичИнтенсификация зернового хозяйства Украинской ССР в условиях становления рыночных отношений08.00.05 –
економіка, планування, організація управління народним господарством і його галузями (сільське господарство)
Всесоюзный научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства, ВАСХНИЛ1991
2Кузюра Михайло МиколайовичНаукове обґрунтування технології ви-рощування насіння кормового люпину06.01.09 –
рослинництво
Інститут земле-робства УААН1998
3Каленська Світлана МихайлівнаАгроекологічні та біологічні основи інтенсифікації виробництва озимого жита і тритикале в Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН2001
4Тараріко Юрій ОлександровичНаукові основи формування моделей сталого розвитку агроекосистем у Лісостепу та Поліссі України03.00.16. –
екологія
Інститут агроекології УААН, м. Київ2003
5Камінський Віктор ФранцевичАгробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернобобових культур у Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут кормів УААН, м. Вінниця2006

Кандидатські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Мороз Олег ВасильовичВлияние комплекса агротехнических факторов на продуктивность и качество урожая гибридов кукурузы в условиях Северной Лесостепи Украины06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН1991
2Тараріко Юрій ОлександровичБиоэнергетическая эффективность различных технологий возделывания зерновых культур с учетом их влияния на плодородие почвы06.01.09 –
рослинництво
Украинский научно-исследовательский институт сахарной свеклы1992
3Гора П.Ю.Комплексне застосування засобів хімізації при вирощуванні озимої пшениці за інтенсивною технологією в умовах Центрального Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН1993
4Гавриш В.ЛВдосконалення інтенсивної технології вирощування кукурудзи в умовах Північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН1994
5Тимошук О.С.Порівняльна ефективність моделей інтенсивної і альтернативної технології вирощування озимої пшениці в умовах Північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН1995
6Дегодюк Станіслав ЕдуардовичАгроекологічні аспекти застосування засобів хімізації і біологізації в землеробстві Північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН1996
7Кононюк Ганна ВолодимирівнаВплив технологій вирощування на продуктивність та якість зерна озимого тритикале в умовах Північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН1997
8Михайлов Анатолій ПетровичЕкономічна та енергетична оцінка ефективності технологій вирощування кукурудзи на зерно в умовах Лісостепу України08.07.02 –
економіка сільського господарства і АПК
Інститут аграрної економіки УААН1998
9Майстер О.АПорівняльна продуктивність озимих зернових культур залежно від моделей технологій їх вирощування в умовах Північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут землеробства УААН1999
10Рогальський С.В.Еколого-енергетичні засади оптимізації землеробства Правобережного Лісостепу України (вірогідна модель сільськогосподарського виробництва Уманського району Черкаської області)06.01.01. –
загальне землеробство
Інститут землеробства УААН2005
11Асанішвілі Надія МиколаївнаФормування врожайності і якості зерна озимої пшениці залежно від технології вирощування в умовах Північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства УААН»2006
12Дрозд М.О.Особливості форму-вання продуктивності гречки залежно від рі-вня інтенсифікації тех-нології вирощування в Північному Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства УААН»2008