Наукова школа Малієнка Анатолія Митрофановича

Наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженому діячеві науки і техніки України Малієнка Анатолія Митрофановича.

Малієнко Анатолій Митрофанович народився 20 липня 1938 р. у с. Полівка Калиновського району Вінницької області. У 1960 р. закінчив Уманський сільськогосподарський інститут за спеціальністю агрономія, загальне землеробство.

А.М. Малієнко відомий вчений у галузі агрономії, загального землеробства, науковець у сфері проблем обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами, добре знаний широким колам наукової громадськості, працівникам сільськогосподарського виробництва. Сферою його наукових інтересів є теоретичні та практичні проблеми формування систем землеробства і технологій у зв’язку з соціально-економічними факторами виробництва, розроблення теоретичних основ і технологій обробітку ґрунтів зон Полісся й Лісостепу України, теоретичні аспекти механічної боротьби з бур’янами і розроблення нових прийомів їх знешкодження в посівах польових культур, широке впровадження наукових розробок в агропромислове виробництво.

Значний внесок А.М. Малієнка у розроблення теорії і практики щодо ролі природної диференціації орного шару та обґрунтування раціо­нальної глибини і вибору способів обробітку ґрунту. Ним проведено опрацювання теорії оптимізації фізичного стану супіщаних ґрунтів і розроблено на цій основі технологію двофазного обробітку ґрунту. Проведено теоретичне обґрунтування механічних заходів боротьби з бур’янами в посівах просапних і культур суцільної сівби.

А.М. Малієнко тривалий час був координатором досліджень з питань обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами в зонах Полісся і Лісостепу, членом спеціалізованої ради із захисту дисертацій при ННЦ “ІЗ НААН”.

За активну наукову, науково-виробничу і педагогічну діяльність Анатолія Митрофановича удостоєно звання Заслужений діяч науки і техніки України (2000 р.), Почесної відзнаки Президії НААН (2008 р.), багаторазово – почесних грамот і відзнак Департаменту агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації, Києво-Святошинського районного управління, Подяки Національної академії аграрних наук України, а також Почесної грамоти Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Ним опубліковано понад 300 наукових праць. Він є автором 2 і співавтор 5 монографій, має десятки авторських свідоцтва і патенти на винаходи, підготував 17 кандидатів наук.

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Малієнка Анатолія Митрофановича і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

 

Кандидатські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Драган Микола ІвановичЕфективність різних способів основного обробітку сірого лісового ґрунту в ланці зерно-просапної сівозміни в умовах північної частини Правобережного Лісостепу УССР06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»1989
2Нинько Павло ІвановичУрожайність і якість льону довгунцю в залежності від способу основного обробітку ґрунту і доз удобрення в умовах Центрального Полісся УССР06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»1989
3Голодний Іван МаксимовичРозробка способів і систем двохфазного основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного ґрунту при вирощуванні картоплі в зоні Полісся Українського ССР06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»1991
4Окрушко Світлана ЄвгенівнаОсобливості формування ценозів бур’янів в посівах основних польових культур зони Полісся України в залежності від способу основного обробітку ґрунту06.01.01. – загальне землеробствоІнститут цукрових буряків НААН1993
5Скурятін Юрій МиколайовичВплив агротехнічних факторів на забур’яненість культур польових сівозмін в умовах Полісся України06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»1995
6Личук Ганна ІванівнаВплив способів основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного ґрунту на його родючість та урожай озимої пшениці06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»1996
7Ворона Андрій ЛеонтійовичЕфективність способів обробітку дерново-підзолистого супіщаного ґрунту під овес в умовах Полісся України06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»1999
8Кирилюк Віктор ПетровичЕфективність систем обробітку чорноземів опідзолених у ланці зерно-просапної сівозміни Правобережного Лісостепу України06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»2003
9Лукащук Людмила ЯківнаОптимізація способів обробітку ґрунту та системи удобрення під озиму пшеницю в Західному Лісостепу України06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»2005
10Тітенко Андрій ОлексійовичУдосконалення основного обробітку ґрунту за вирощування ярого ячменю після стерньового попередника в умовах Західного Лісостепу06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»2007
11Ятчук Валентин ЯковичВплив основного обробітку сірого лісового ґрунту на його родючість та продуктивність культур сівозміни у Лісостепу України06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»2010
12Вавринович Оксана ВолодимирівнаГербологічне обґрунтування конкурентоздатності агрофітоценозів зернових колосових культур в системах землеробства Лісостепу Західного06.01.13. – гербологіяНУБіП2012
13Олепір Роман ВікторовичЕфективність способів обробітку ґрунту та сівби за вирощування сої в Лівобережному Лісостепу06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»2015
14Борис Наталія ЄвгенівнаПродуктивність кукурудзи за різних способів основного обробітку ґрунту та сівби в короткоротаційній сівозміні Правобережного Лісостепу06.01.01. – загальне землеробствоННЦ «Інститут землеробства НААН»2017