Наукова школа Камінського Віктора Францевича

Наукова школа академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації і механізації Національної академії аграрних наук України, директора ННЦ «Інститут землеробства НААН», академіка НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого працівника сільського господарства України Камінського Віктора Францевича.

Камінський В.Ф. народився 19 вересня 1960 р. в с. Жуківці Жмеринського району Вінницької області. У 1983 р. закінчив агрономічний факультет Уманського сільськогосподарського інституту (нині Уманський національний університет садівництва) і здобув кваліфікацію вченого агронома.

Пріоритетним напрямом досліджень вченого в галузі теорії і практики нових систем землеробства є розроблення оригінальних неординарних підходів до вирішення проблеми підвищення їх продуктивності на основі стабілізації землекористування шляхом відновлення порушеного співвідношення між природними комплексами – площами лісу, води, луків, посівів сільськогосподарських культур та інших, розроблення нових та удосконалення існуючих адаптивних ґрунто- і водоохоронних систем землеробства та основних їх складових, інтенсивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції рослинництва за максимальної реалізації ґрунтово-кліматичного потенціалу землі в обробітку, генетичного потенціалу сучасних сортів і гібридів та забезпечення екологічної рівноваги в агроландшафтах. Ним обґрунтовані зони стабільного виробництва зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур в Україні, з урахуванням біологічних особливостей сільськогосподарських культур, ґрунтово-кліматичних умов та технологічних факторів. До наукового доробку В.Ф. Камінського належить розроблення принципово нових методологічних підходів щодо оцінки значення метеорологічних факторів та технологічних прийомів у стабілізації сучасних систем землеробства в умовах зміни клімату та освоєння їх агропромисловим виробництвом в Україні.

Під його науковим керівництвом обґрунтовані і розроблені агробіологічні основи інтенсифікації вирощування зернових, зернобобових, круп’яних і олійних культур та встановлені оптимальні параметри максимальної реалізації потенціальної продуктивності цих культур; розроблені й впроваджені у виробництво конкурентоспроможні технології їх вирощування, а на основі максимальної реалізації біологічного потенціалу сортів цих культур. В.Ф. Камінським створені математичні моделі формування високопродуктивних агрофітоценозів зернобобових і олійних культур. В останні роки важливим науковим напрямом над яким працює вчений є теоретичне обґрунтування та удосконалення засад новітніх систем біологічного і органічного землеробства в умовах зміни клімату як одних з основних факторів підвищення рівня регуляції агроландшафтів, механізмів самовідновлення природних ландшафтів, підтримання екологічної рівноваги довкілля, забезпечення виробництва високоякісної сільськогосподарської продукції, як основи продовольчої безпеки держави і здоров’я нації.

За багаторічну плідну наукову діяльність та успішне впровадження наукових розробок у виробництво йому присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України» (2013 р.), він нагороджений Почесною Грамотою Верховної ради України (2011 р.), почесною відзнакою Міністерства аграрної політики та продовольства України (2010 р.), відзнакою Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2007 р.), Почесною відзнакою Президії Національної академії аграрних наук України (2010 р.), Почесною відзнакою «Патріот Київщини» Київської обласної державної адміністрації (2012 р.), Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України (2007 і 2010 рр.), Президії НААН (2000, 2010 рр.), Департаменту агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (2009 і 2010 рр.).

В.Ф. Камінський опублікував понад 250 наукових праць, з них 16 у закордонних виданнях, ним отримано 9 патентів.

Камінський В.Ф. приділяє значну увагу підготовці й атестації наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 13 кандидатських і дві докторські дисертації, у даний час веде підготовку п’яти аспірантів, а також є науковим консультантом двох докторантів. Є головою спеціалізованої ради Д.27.361.01 по присудженню наукових ступенів доктора і кандидата наук в ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Аспіранти і науковці, які проводили дослідження за наукового керівництва Камінського В.Ф. і захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата сільськогосподарських наук

Докторські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Вишнівський Петро СтаніславовичАгробіологічні основи формування врожаю хрестоцвітих олійних культур в умовах Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН2012
2Літвінов Дмитро ВікторовичАгробіологічні основи підвищення ефективності короткоротаційних сівозмін Лівобережного Лісостепу України06.01.01 –
загальне землеробство
ННЦ «Інститут землеробства НААН»2015

Кандидатські

ПІБТема дисертаційної роботиСпеціальністьМісце захисту
(спец.рада)
Дата захисту
1Янішевський Сергій БорисовичВизначення оптимальних умов реалізації біологічного потенціалу тритикале в Поліссі України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН»1999
2Борук Галина АнатоліївнаПродуктивність міжсортових і міжвидових агрофітоценозів гороху в умовах північного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2001
3Дворецька Світлана ПетрівнаПродуктивність гороху залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північному Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2002
4Золотар Юрій ВасильовичПродуктивність сої залежно від комплексної дії мінеральних та бактеріальних добрив в умовах північного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2005
5Губенко Людмила ВасилівнаПродуктивність ріпаку ярого залежно від комплексної дії мінеральних добрив та бактеріальних препаратів в умовах північного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2008
6Мартинюк Олександр МихайловичПродуктивність гороху, люпину білого та сої залежно від елементів технологій вирощування в Західному Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2008
7Шляхтуров Денис СергійовичОсобливості формування продуктивності квасолі залежно від технології вирощування в умовах північного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2009
8Сокирко Петро ГригоровичВплив основного та передпосівного обробітку ґрунту на формування продуктивності сої в умовах нестійкого зволоження Лівобережного Лісостепу06.01.01 –
загальне землеробство
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2010
9Пиндус Василь ВасильовичФормування продуктивності сортів сої за органічного землеробства в умовах Правобережного Лісостепу України06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2014
10Грогорів Ярослава ЯрославівнаПродуктивність рижію ярого залежно від технологічних заходів вирощування на дерновому опідзоленому ґрунті Прикарпаття06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2015
11Костина Тарас ПетровичОптимізація елементів технології вирощування сортів гороху різних морфотипів в умовах північної частини Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2015
12Павленко Галина ВасилівнаФормування урожайності сої залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2016
13Мосьондз Наталія ПетрівнаФормування продуктивності сортів сої різних груп стиглості залежно від елементів технології вирощування в Правобережному Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2016
14Рябокінь Тарас МихайловичОсобливості формування урожаю сортів гороху різного морфотипу залежно від рівня інтенсифікації технології вирощування в північній частині Правобережного Лісостепу06.01.09 –
рослинництво
ННЦ «Інститут землеробства НААН», Київ2017