Порядок рецензування

Порядок рецензування рукописів наукових статей, що надійшли до редколегії збірника

 

  1. Всі наукові статті, що надійшли до редколегії Збірника наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» підлягають обов’язковому рецензуванню.
  2. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.
  3. Відповідальний секретар редколегії визначає відповідність статті профілю збірника, вимогам до оформлення і направляє її на рецензування фахівця, доктору чи кандидату наук, який має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.
  4. У рецензії висвітлюються наступні питання: а) чи відповідає зміст статті назві, б) наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науки, в) в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором, г) рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків або не рекомендується стаття до публікації у збірнику.
  5. Рецензії завіряються у порядку, встановленому в установі, де працює рецензент.
  6. Рецензування проводиться конфіденційно. Автору рецензованої статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії. Порушення конфіденційності можливо тільки в разі заяви рецензента про недостовірність або фальсифікації матеріалів, викладених в статті.
  7. Якщо в рецензії містяться рекомендації щодо виправлення і доопрацювання статті, відповідальний секретар редколегії направляє автору текст рецензії з пропозицією врахувати їх при підготовці нового варіанту статті або аргументовано (частково або повністю) їх спростувати. Допрацьована (перероблена) автором стаття повторно направляється на рецензування.
  8. Стаття, що не рекомендована рецензентом до публікації повертається на доопрацювання.
  9. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редколегією збірника і фіксується в протоколі засідання редколегії.
  10. Після прийняття редколегією рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар редколегії інформує про це автора і вказує терміни публікації. Текст рецензії направляється автору по електронній пошті, факсу або звичайним поштовим відправленням.