Наукові основи управління ґрунтовими ресурсами в системах землеробства на засадах сталого розвитку

10 Лютого, 15:29
Новини землеробства Новини інституту

9 лютого 2022 року директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», член-кореспондент НААН М. А. Ткаченко виступив на засіданні Президії Національної академії аграрних наук України з розгляду питання «Наукові основи управління ґрунтовими ресурсами в системах землеробства на засадах сталого розвитку» з відповідною науковою доповіддю.

М. А. Ткаченко наголосив, що проблема належного управління ґрунтовими ресурсами в системах землеробства на засадах сталого розвитку, піднята Національною академією аграрних наук України є надзвичайно актуальною, і що дуже важливо, вона сьогодні визнається на державному рівні. Для збереження й примноження продуктивних, екологічних, біологічних функцій ґрунтів, забезпечення виконання ними екосистемних послуг та раціонального їх використання необхідним є дотримання науково-методологічних основ та принципів сталого управління, тому зусилля наукової спільноти мають бути спрямовані на розроблення стратегічних засад і концептуальних орієнтирів, до яких має рухатись аграрна наука у цьому напрямі. У своїй доповіді Микола Адамович представив результати досліджень ННЦ «Інститут землеробства НААН» та інших установ НААН зі згаданого питання, виокремив важливі наукові здобутки та практичні розробки, зупинився на необхідності перегляду пріоритетів розвитку систем землекористування та землеробства за врахування науково-методологічних основ та принципів сталого управління ґрунтовими ресурсами.

В обговоренні доповіді виступили члени Президії НААН та запрошені представники профільних установ мережі НААН, Міністерства аграрної політики і продовольства України, Державного агентства лісових ресурсів, закладів вищої освіти аграрного профілю, Українського ґрунтового партнерства ФАО ООН, які взяли участь у засіданні онлайн.