ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ЗЕМЛЕРОБСТВО»

8 Липня, 13:59
Новини Новини землеробства Новини інституту

7 липня 2021 року в ННЦ «Інститут землеробства НААН» проведено засідання координаційно-методичної ради НМЦ «Землеробство».

Порядок денний передбачав заслуховування наукової доповіді з найактуальніших питань програми наукових досліджень, розгляд проміжних за І півріччя 2021 р. звітів з виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»), вирішення ряду організаційних питань функціонування КМР.

Засідання проведено дистанційно в режимі інтернет-конференції на платформі Zoom.

Участь у заході з дотриманням вимог карантину взяли наукові співробітники ННЦ «Інститут землеробства НААН» – керівники підпрограм і наукових напрямів, дистанційно – керівники і відповідальні виконавці завдань з 18 науково-дослідних установ мережі НААН, які беруть участь у виконанні ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»). Всього у заході взяли участь більше 50 осіб.

З вітальним словом до учасників звернувся директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», академік НААН В.Ф.Камінський.

Учасники засідання заслухали наукову доповідь доктора с.-г. наук, професора, члена-кореспондента НААН, гол. наук. співробітника відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях ННЦ «Інститут землеробства НААН»  Івана Тимофійовича Слюсаря на тему «Стан і стратегія дренажу в Україні до 2030 р.». Учасники відмітили, що надана доповідачем інформація розкриває найактуальніші питання ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування».

З інформацією щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями підпрограми 3 «Сталі системи землеробства для зони Степу» виступив керівник підпрограми, завідувач відділу землеробства Державної установи Інститут зернових культур НААН, доктор сільськогосподарських наук М.С. Шевченко. За результатами доповіді звіт  ДУ Інститут зернових культур НААН затверджено.

Учасники засідання заслухали звіти представників установ – співвиконавців щодо виконання у І півріччі 2021 р. фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»). В результаті розгляду звіти затверджено, окремим виконавцям надана методична допомога щодо проведення досліджень.

На засіданні розглянуто і затверджено акти перевірки ведення наукових досліджень на Хмельницькій державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН та Сквирській дослідній станції органічного виробництва Інституту агроекології і природокористування НААН. Учасники розглянули і затвердили зміни до персонального складу КМР, погодили план роботи КМР у ІІ півріччі 2021 р.