ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ЗЕМЛЕРОБСТВО»

23 Лютого, 17:13
Новини Новини інституту

23 лютого 2023 р. з 900 до 1530 за Київським часом в он-лайн форматі на виконання Постанови Президії НААН від 27.11.2019 р. (протокол № 18) щодо «Порядку формування тематики наукових досліджень на 2021-2025 роки і контролю за їх виконанням у Національній академії аграрних наук України» відбулось засідання Координаційно-методичної ради НМЦ «Землеробство».

Засідання організовано головною установою Науково-методичного центру «Землеробство» ‑ Національним науковим центром «Інститут землеробства Національній академії аграрних наук України» за безпосередньої участі співробітників установ мережі НААН, представників вищих навчальних закладів аграрного спрямування.

Порядок денний передбачав розгляд робочих програм і календарних планів з виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі») за етапом 2023 р., заслуховування наукових доповідей з найактуальніших питань програми наукових досліджень, вирішення ряду організаційних питань функціонування КМР.

Мета засідання – провести планування науково-дослідних робіт, визначити їх методичний рівень і надати методичну допомогу виконавцям, узгодити науково-технічну продукцію, яку планується отримати, окреслити перспективи наукових досліджень у 2024-2025 рр.

 

Участь у заході взяли наукові співробітники ННЦ «Інститут землеробства НААН» – керівники підпрограм і наукових напрямів, дистанційно – керівники і відповідальні виконавці завдань з 19 науково-дослідних установ мережі НААН, які беруть участь у виконанні ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»). Всього у заході взяли участь більше 60 осіб, у т.ч. заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН Л.А.Янсе, завідувач кафедри рослинництва НУБІП, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН С.М. Каленська, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБІП, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН М.В. Патика, професор кафедри агроінженерії та технічного сервісу ВНАУ, член-кореспондент НААН В.Л. Курило, заступник генерального директора з наукової діяльності  ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» С.А. Романова.

Учасники засідання заслухали наукові доповіді «Наукове забезпечення формування і розвитку систем землекористування в контексті сучасних викликів» (доповідач – Л.П. Коломієць, канд. с.-г. наук, заступник директора з наукової роботи з питань землеробства і рослинництва, ННЦ „Інститут землеробства НААН”), «Роль ґрунтових мікроорганізмів у синтезі та деструкції гумусу» (доповідач – І.М. Малиновська, доктор с.-г. наук, чл.-кор. НААН, головний науковий співробітник, ННЦ „Інститут землеробства НААН”), «Основні напрями структурної трансформації і формування високопродуктивних сівозмінно-технологічних систем у степовому землеробстві» (доповідач – М.С. Шевченко, доктор с.-г. наук, професор, завідувач відділу землеробства, Державна установа Інститут зернових культур НААН.)

З інформацією щодо робочих програм та календарних планів з виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями підпрограми 3 «Сталі системи землеробства для зони Степу» виступив керівник підпрограми, завідувач відділу землеробства Державної установи Інститут зернових культур НААН, доктор сільськогосподарських наук М.С. Шевченко.

Учасники засідання заслухали представників установ – співвиконавців з інформацією щодо робочих програм та календарних планів з виконання фундаментальних, прикладних і короткотермінових прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі») у 2023 р. Доповіді учасників супроводжувалися презентаціями планованих досліджень з докладним висвітленням мети, актуальності досліджень, кадрового потенціалу, схем дослідів, методик і методів, які будуть використані під час проведення досліджень, очікуваної науково-технічної продукції. Члени Координаційно-методичної ради мали змогу задати питання, зробити зауваження доповідачам та отримати ґрунтовні відповіді від безпосередніх виконавців науково-дослідних робіт. Окремим виконавцям ПНД надана методична допомога щодо проведення досліджень.

Під час обговорення перспектив наукових досліджень увагу виконавців акцентовано на те, що у 2024-2025 рр. актуальними напрямами досліджень будуть питання, пов’язані з обґрунтуванням концептуальних положень ведення землеробства в контексті ініціатив Європейського Зеленого Курсу, вивченням умов запобігання декарбонізації ґрунтів, з повоєнним відновленням земель, порушених у результаті мілітарних дій.

За результатами заслуховування та обговорення наданої інформації Координаційно-методична рада затвердила представлені робочі програми і календарні плани НДР, визначила основні напрями та перспективи розвитку наукових досліджень прикладного спрямування, які буде проведено у 2024-2025 рр.