ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ЗЕМЛЕРОБСТВО»

7 Липня, 11:23
Новини Новини інституту

7 липня 2022 року в ННЦ «Інститут землеробства НААН» проведено засідання координаційно-методичної ради НМЦ «Землеробство».

Порядок денний передбачав заслуховування наукової доповіді з найактуальніших питань програми наукових досліджень, розгляд проміжних за І півріччя 2022 р. звітів з виконання фундаментальних, прикладних і короткотермінових прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»), вирішення ряду організаційних питань функціонування КМР.

Засідання проведено дистанційно в режимі інтернет-конференції на платформі Zoom.

Участь у заході взяли наукові співробітники ННЦ «Інститут землеробства НААН» – керівники підпрограм і наукових напрямів, дистанційно – керівники і відповідальні виконавці завдань з 19 науково-дослідних установ мережі НААН, які беруть участь у виконанні ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»). Всього у заході взяли участь більше 50 осіб.

З вітальним словом до учасників звернувся ННЦ «Інститут землеробства НААН», член-кореспондент НААН Микола Адамович Ткаченко.

Учасники засідання заслухали наукову доповідь доктора с.-г. наук, члена-кореспондента НААН, директора ННЦ «Інститут землеробства НААН» М.А. Ткаченка на тему «Наукові засад

и розвитку органічного землеробства в Україні у контексті ініціатив Європейського Зеленого Курсу». Учасники відмітили, що надана доповідачем інформація розкриває найактуальніші питання ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування».

З інформацією щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями підпрограми 3

«Сталі системи землеробства для зони Степу» виступив керівник підпрограми, завідувач відділу землеробства Державної установи Інститут зернових культур НААН, доктор сільськогосподарських наук М.С. Шевченко. За результатами доповіді звіт  ДУ Інститут зернових культур НААН затверджено.

Учасники засідання заслухали звіти представників установ – співвиконавців щодо виконання у І півріччі 2022 р. фундаментальних, прикладних і короткотермінових прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»). В результаті розгляду звіти затверджено, окремим виконавцям надана методична допомога щодо проведення досліджень.

На засіданні розглянуто і затверджено акти перевірки ведення наукових досліджень в Інституті кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інституті сільського господарства Карпатського регіону НААН та Прикарпатській державній сільськогосподарській дослідній станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН. Учасники розглянули і затвердили зміни до персонального складу КМР, погодили план роботи КМР у ІІ півріччі 2022 р.