ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ЗЕМЛЕРОБСТВО»

11 Листопада, 12:12
Новини Новини землеробства Новини інституту

9 листопада 2021 р. в ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбулось засідання Координаційно-методичної ради НМЦ «Землеробство».

Порядок денний передбачав заслуховування наукових доповідей з найактуальніших питань програми наукових досліджень, розгляд звітів з виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі») за етапом 2021 р., вирішення ряду організаційних питань функціонування КМР.

Засідання проведено дистанційно в режимі інтернет-конференції на платформі Zoom.

Участь у заході з дотриманням вимог карантину взяли наукові співробітники ННЦ «Інститут землеробства НААН» – керівники підпрограм і наукових напрямів, дистанційно – керівники і відповідальні виконавці завдань з 18 науково-дослідних установ мережі НААН, які беруть участь у виконанні ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»). Всього у заході взяли участь більше 50 осіб.

Учасники засідання заслухали наукові доповіді з найактуальніших питань ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування», а саме – «Обіг оксиду карбону залежно від енергетичної ефективності землеробства – регіональний аспект» (доповідач – О.В. Демиденко, доктор с.-г. наук, директор Черкаської ДСГДС  ННЦ „Інститут землеробства НААН”), «Інноваційний підхід до організації мінерального живлення рослин в органічному землеробстві» (доповідач – С.Е. Дегодюк, доктор с.-г. наук, зав. відділом агрохімії  ННЦ „Інститут землеробства НААН”), «Концептуальні і технологічні основи органічного луківництва» (доповідач – В.Г. Кургак, доктор с.-г. наук, професор, гол. наук. сп-к відділу кормовиробництва ННЦ „Інститут землеробства НААН”).

З інформацією щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями підпрограми 3 «Сталі системи землеробства для зони Степу» виступив керівник підпрограми, завідувач відділу землеробства Державної установи Інститут зернових культур НААН, доктор сільськогосподарських наук М.С. Шевченко. За результатами доповіді зведений звіт з виконання підпрограми 3 ПНД НААН 2 затверджено.

Учасники засідання заслухали звіти представників установ – співвиконавців щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі») у 2021 р. Доповіді учасників супроводжувалися презентаціями результатів НДР. Члени Координаційно-методичної ради мали змогу задати питання, зробити зауваження доповідачам та отримати ґрунтовні відповіді від безпосередніх виконавців науково-дослідних робіт. Окремим виконавцям надана методична допомога щодо проведення досліджень.

В результаті обговорення наданої інформації Координаційно-методична рада затвердила представлені звіти, сформувала пропозиції до структури і переліку виконавців ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» на 2021-2025 рр. з урахуванням оцінки результатів виконання НДР за ПНД НААН у 2021 р., пропозиції щодо персонального складу КМР на 2022 рік та план роботи КМР на перше півріччя 2022 року.