8 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ БУЛО ПРОВЕДЕНО ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ «ЗЕМЛЕРОБСТВО»

10 Листопада, 14:26
Новини

8 листопада з 1000 до 1630 2022 р. за Київським часом в он-лайн форматі на виконання «Порядку формування тематики наукових досліджень на 2021-2025 роки і контролю за їх виконанням у Національній академії аграрних наук України» (постанова Президії НААН від 27.11.2019 р. протокол № 18) відбулось засідання Координаційно-методичної ради НМЦ «Землеробство».

Засідання організовано головною установою Науково-методичного центру «Землеробство» ‑ Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН» за безпосередньої участі співробітників установ мережі НААН, представників вищих навчальних закладів аграрного спрямування.

Порядок денний передбачав розгляд звітів з виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі») за етапом 2022 р., заслуховування наукової доповіді з найактуальніших питань програми наукових досліджень, вирішення ряду організаційних питань функціонування КМР.

Мета засідання – визначити результативність та якість науково-дослідних робіт, їх методичний рівень і внести пропозиції щодо змін, які стосуються переліку співвиконавців і тематики досліджень за Програмами наукових досліджень Національної академії аграрних наук України.

Участь у заході взяли наукові співробітники ННЦ «Інститут землеробства НААН» – керівники підпрограм і наукових напрямів, дистанційно – керівники і відповідальні виконавці завдань з 19 науково-дослідних установ мережі НААН, які беруть участь у виконанні ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі»). Всього у заході взяли участь більше 60 осіб, у т.ч. заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, доктор біологічних наук, член-кореспондент НААН Л.А.Янсе, завідувач кафедри рослинництва НУБІП, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН С.М. Каленська, завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБІП, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН М.В. Патика, куратор ННЦ «Інститут землеробства НААН», провідний науковий співробітник відділу землеробства, меліорації та механізації апарату Президії НААН Г.А.Балихіна.

Учасники засідання заслухали наукову доповідь «Технологічні основи формування травостоїв з біологічно активними речовинами в системах землеробства для сталого виробництва органічної продукції» (доповідач – М.І. Штакал, доктор с.-г. наук, ННЦ „Інститут землеробства НААН”).

З інформацією щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями підпрограми 3 «Сталі системи землеробства для зони Степу» виступив керівник підпрограми, завідувач відділу землеробства Державної установи Інститут зернових культур НААН, доктор сільськогосподарських наук М.С. Шевченко. За результатами доповіді зведений звіт з виконання підпрограми 3 ПНД НААН 2 затверджено.

Учасники засідання заслухали звіти представників установ – співвиконавців щодо виконання фундаментальних і прикладних досліджень за завданнями ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» і ПНД НААН 15 «Системи виробництва зерна» (підпрограма 3 «Агробіологічні системи вирощування зернових культур у Лісостепу та Поліссі») у 2022 р. Доповіді учасників супроводжувалися презентаціями результатів НДР. Члени Координаційно-методичної ради мали змогу задати питання, зробити зауваження доповідачам та отримати ґрунтовні відповіді від безпосередніх виконавців науково-дослідних робіт. Окремим виконавцям надана методична допомога щодо проведення досліджень.

В результаті обговорення наданої інформації Координаційно-методична рада затвердила представлені звіти, сформувала пропозиції до структури і переліку виконавців ПНД НААН 2 «Системи землеробства і землекористування» на 2021-2025 рр. з урахуванням оцінки результатів виконання НДР за ПНД НААН у 2022 р., пропозиції щодо персонального складу КМР на 2023 рік та план роботи КМР у першому півріччі 2023 року.