Захист дисертаційної роботи Гавриша Я.В. на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 201 Агрономія.

7 Квітня, 16:05
Новини

В ННЦ «ІЗ НААН» наукова школа доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Української технологічної академії,  відомого вченого в галузі лучного кормовиробництва і екології  природокористування КУРГАКА   Володимира Григоровича поповнилась молодим науковцем.

На засіданні разової  спеціалізованої вченої ради, яке відбулося  6 квітня 2023 року, була представлена дисертаційна робота ГАВРИША Ярослава Валерійовича на тему «Оптимізація складу люцерно-злакових травосумішей на суходолах Правобережного Лісостепу», подана на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія. Після успішного представлення наукових результатів здобувача, разова рада прийняла рішення про присудження ГАВРИШУ Ярославу Валерійовичу ступеня доктора філософії зі спеціальності 201 Агрономія. Щирі вітання Ярославу Валерійовичу та його науковому керівнику Володимиру Григоровичу Кургаку, який  підготував вже 12 науковців вищої кваліфікації  (1 доктора сільськогосподарських наук,  10 кандидатів сільськогосподарських наук і 1   доктора філософії).