Вітаємо колег із успішним захистом та здобуттям ступеня доктора філософії!

25 Червня, 20:36
Новини Новини інституту

24 червня 2021 року в ННЦ «Інститут землеробства НААН» у разових спеціалізованих вчених радах ДФ 27.361.001 і ДФ 27.361.002 відбулися захисти дисертаційних робіт випускників освітньо-наукової програми Агрономія за третім рівнем вищої освіти Левченко Ольги Сергіївни і Торбанюк Марії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, спеціальності 201 Агрономія. Колишні аспіранти Інституту, а нині – молоді перспективні науковці, продемонстрували високий фаховий рівень підготовки в процесі захисту, що вперше в ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбувся згідно Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 р. Ступінь доктора філософії присуджується радою в результаті успішного виконання здобувачем освітньо-наукової програми та за результатами публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. Нині поряд з функціонуванням Спеціалізованої вченої ради Д 27.361.01 із захисту докторських і кандидатських дисертацій, що працює в Інституті з 1993 року, для атестації здобувачів ступеня доктора філософії створюватимуться разові спеціалізовані вчені ради під кожну окрему дисертацію за напрямом досліджень аспіранта, що сприятиме підвищенню вимогливості та фахової оцінки одержаних наукових результатів.

Вітаємо перших в Інституті докторів філософії з успішними захистами та зичимо подальшого наукового розвитку та зростання!

 

Ознайомитись з матеріалами захистів можна за посиланням https://zemlerobstvo.com/categ/spetsrada/