Робочий візит Голови підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій В. В. Колюха

8 Липня, 15:35
Новини Новини галузі Новини інституту

7 липня 2021 року Голова підкомітету з питань науки та інновацій Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій В. В. Колюх відвідав з робочим візитом Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН». Валерій Вікторович ознайомився з напрямами діяльності Інституту, що є головною науковою установою в Україні з розроблення концептуальних засад і пріоритетних напрямів розвитку землеробства як провідної галузі агропромислового виробництва для забезпечення сталого розвитку держави у довгостроковій перспективі.

Нині ННЦ «Інститут землеробства НААН» плідно працює над розробленням концептуальних напрямів та науково-практичних рекомендацій з оптимізації використання земельних угідь, теоретичних основ технологій вирощування основних сільськогосподарських культур, їх селекції та насінництва, здійснення методологічного і науково-методичного забезпечення моніторингу використання землі в обробітку, що спрямоване на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, гарантування продовольчої безпеки держави. Унікальність та важливість ННЦ «Інститут землеробства НААН» для поступального розвитку аграрної науки й економіки України підтверджено на державному рівні. За результатами Державної атестації наукових установ Інститут визнано науковою установою-лідером і віднесено до І (найвищої) кваліфікаційної групи.

В. В. Колюх під час огляду виставкової експозиції пересвідчився, що наукові розробки Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» мають високий рівень інноваційності та відповідності світовим тенденціям науково-технічного розвитку. Створені вченими Інституту сучасні сорти сільськогосподарських культур та технології їх вирощування, способи і заходи збереження і відтворення родючості ґрунтів, моделі і методи землекористування і ефективного використання земельних ресурсів, методичні та практичні рекомендації щодо виробництва органічної сільськогосподарської продукції – гідно поповнюють скарбницю вітчизняних наукових розробок та забезпечують зростання добробуту нації.

Народний депутат України В. В. Колюх висловив переконання необхідності посилення державної підтримки вітчизняної науки, що сприятиме науковому розв’язанню найважливіших проблем держави, забезпечить зростання наукоємності галузей економіки, підвищить ефективність використання кадрового та матеріально-ресурсного потенціалу наукових установ.