Перевірка стану проведення досліджень в ННЦ «Інститут землеробства НААН» 28 червня 2022 року

28 Червня, 14:31
Новини

28 червня 2022 року Методичною комісією з питань землеробства і рослинництва Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН» було здійснено перевірку виконання наукових досліджень в межах завдань ПНД НААН на 2022 рік та стану польових дослідів у відділах Інституту.

У структурних підрозділах Відділення землеробства і родючості ґрунтів, Відділення технологій зернових і кормових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН» наукові дослідження переважно проводяться на базі стаціонарних польових дослідів, в яких наукова інформація акумулюється вже десятиліттями, що значно підвищує теоретичну і практичну вагомість отриманих результатів, а схеми дослідів періодично частково корегуються з врахуванням тенденцій розвитку аграрної науки. Це зокрема, закладений ще у 1969 році дослід «Розробити адаптивні системи обробітку сірого лісового ґрунту за комплексного використання агрохімікатів і побічної продукції на добриво», багатофакторний дослід «Розробка і удосконалення технологій вирощування зернових культур у сівозміні на основі розширеного відтворення родючості ґрунту», який закладений у 1987 році, дослід «Вивчення технологічних прийомів розширеного відтворення і регулювання родючості сірого лісового ґрунту» (ведеться з 1992 року) та інші, не менш науково значущі польові досліди.

Навіть у надскладних умовах режиму воєнного стану колектив ННЦ «Інститут землеробства НААН» на належному рівні працює на забезпечення продовольчої безпеки нашої держави та виконує усі поставлені завдання з питань наукового забезпечення галузі землеробства. У 2022 році польові досліди у відділах землеробського та рослинницького напрямів закладено у повному обсязі, а заплановані дослідження проводяться відповідно до тематичних планів і робочих програм.

Завідувачі відділів, керівники та відповідальні виконавці завдань представили польові досліди членам Методичної комісії під головуванням заступника директора з наукової роботи з питань землеробства і рослинництва Надії Асанішвілі, надали інформацію про їх схеми, методику закладання та ведення, ознайомили з основними результатами та виокремили проблемні питання наукового пошуку, що потребують вирішення на перспективу.

Приймання дослідів пройшло в атмосфері дружньої наукової дискусії, члени комісії активно задавали питання виконавцям завдань, на які отримували вичерпні відповіді.