Перевірка дослідів на Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції 24 червня 2022 року

24 Червня, 16:09
Новини Новини інституту

24 червня 2022 року комісія ННЦ «Інститут землеробства НААН» перевірила стан закладання та ведення дослідів на Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції ННЦ «ІЗ НААН». Наукова діяльність Черкаської ДСГДС спрямована на вирішення актуальних теоретичних і практичних проблем землеробства, рослинництва, кормовиробництва, селекції і насінництва сільськогосподарських культур. Розробки установи широко впроваджуються в агроформуваннях регіону, що сприяє підвищенню ефективності використання землі в обробітку, збільшенню валових зборів сільськогосподарської продукції, продовольчій безпеці та стабільному розвитку територій Лісостепу.

Крім директора Інституту Миколи ТКАЧЕНКА, заступника директора з наукової роботи з питань землеробства і рослинництва Надії АСАНІШВІЛІ та членів комісії з числа провідних вчених Інституту, з польовими дослідами також ознайомились представники Панфильської дослідної станції ННЦ «ІЗ НААН» – директор Єлизавета ЗАДУБИННА та заступник директора Олександра ТАРАСЕНКО, які відвідали установу з метою обміну досвідом для ефективного вирішення наукових завдань, поставлених Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН» перед підпорядкованими дослідними станціями у напрямі консолідації їхніх матеріальних, інтелектуальних та організаційних ресурсів.

Директором Черкаської ДСГДС Олександром ДЕМИДЕНКОМ, заступником директора Володимиром РАСЕВИЧЕМ, керівниками та відповідальними виконавцями були представлені польові досліди з виконання завдань, які виконують в межах Програм наукових досліджень НААН 2 «Системи землеробства і землекористування», 15 «Системи виробництва зерна», 20 «Овочівництво і баштанництво», 25 «Кормовиробництво» стосовно розроблення високопродуктивних сівозмін різної спеціалізації, ефективних систем обробітку ґрунту, різноінтенсивних технологій вирощування зернових, зернобобових та олійних культур, створення екологічно пластичних гібридів кукурудзи та високолікопенових сортів помідора.

Комісія переконалась в належному веденні польових дослідів, відповідності наукових досліджень технічним завданням, робочим програмам і календарним планам. Було відмічено задовільний і добрий стан посівів сільськогосподарських культур, що за мінімізації впливу реалій воєнного стану, запровадженого внаслідок збройної агресії російської федерації та за відсутності погодних аномалій дозволить отримати відповідну продуктивність.

 

Комісія встановила, що заплановані дослідження проводяться відповідно до тематичного плану і робочих програм. Дослідження ведуться на високому методичному рівні, що дозволить отримати науково обґрунтовані дані і на їх основі зробити відповідні висновки та одержати заплановані результати. Комісія відмітила добрий і задовільний стан посівів та належне оформлення дослідів.

Відповідальні виконавці кваліфіковано презентували схеми дослідів, методику їх закладання, представили первинну документацію і надали відповіді на питання членів комісії. Також під час проведення перевірки виконавцям була надана методична допомога з проведення досліджень.