Науковці Інституту пройшли он-лайн курс “Методи оцінки балансу вуглецю на основі прогнозованих величин (EX-Ante Carbon Balance Tool (EX-ACT))”

23 Квітня, 16:55
Новини Новини галузі Новини землеробства
В рамках реалізації міжнародного проєкту «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон  України», що імплементується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) з 19.04 по 23.04.21 з використанням платформи Zoom провідні співробітники та науковці Інституту землеробства пройшли тренінг щодо Методів оцінки балансу вуглецю на основі прогнозованих величин.
Основна мета тренінгу – посилити спроможність національних експертів щодо оцінки змін у запасах вуглецю (тобто викидів або поглинань СО2), а також викидів ПГ на одиницю площі землі, виражених в еквівалентних тонах СО2 на гектар та на рік за допомогою системи EX-ACT, а також забезпечити розуміння пріоритетності діяльності, спрямованої на економічне зростання та мінімізацію наслідків зміни клімату.
Основні передумови проведення курсу

На сектор сільського господарства, лісового господарства та інших видів землекористування припадає близько 20-25% глобальних антропогенних викидів і в даний час це є одним з найбільших джерел парникових газів. Крім того, діяльність сільськогосподарського сектору є одним з основних факторів втрати біорізноманіття, що є ключовою передумовою стійкості
екосистем. Разом з цим, ця галузь має потенціал стати основою для перешкоджання та адаптації до змін клімату, а саме шляхом:

 • зменшення існуючих викидів ПГ на рівні фермерських господарств та в процесі виробничого ланцюжка створення вартості;
 • підвищення стійкості до змін клімату завдяки збереженню біорізноманіття та впровадженню таких підходів до сільського господарства, що не несуть згубного впливу на зміну клімату;
 • перетворення джерел вуглецю на резервуари (поглинач) вуглецю.

Подолання викликів, пов’язаних зі зміною клімату, вимагатиме постійної взаємодії та координації між державними та приватними підприємствами, залучення сектору сільського
господарства, лісового господарства та інших видів землекористування та оцінки ефективності вжитих заходів.
Набір Методів оцінки балансу вуглецю на основі прогнозованих величин (EX-ACT) відповідає на необхідність наявності доступних, повних та оперативних інструментів в секторі сільського
господарства, лісового господарства та інших видів землекористування. У рамках EX-ACT пропонуються три інструменти, здатні вимірювати викиди парникових газів (ПГ), а також
прогнозований і фактичний вплив проектів та політик на біологічне різноманіття:

 • Інструмент для оцінки балансу вуглецю на основі прогнозованих величин (EX-ACT) враховує викиди парникових газів, що охоплюють весь сектор сільського господарства, лісового господарства та інших видів землекористування, включаючи сільськогосподарські ресурси, енергію, інфраструктуру, управління органічними ґрунтами, прибережні водно-болотні угіддя, рибальство та аквакультуру.
 • Інтегрований інструмент оцінки та обчислення біорізноманіття (B-INTACT) використовує різні географічні карти та інструменти для підвищення точності та врахування екологічної
  цінності проектних ділянок та їхньої чутливості до біорізноманіття.
 • Інструмент балансу вуглецю на основі прогнозованих величин для ланцюгів створення вартості (EX-ACT VC) підтримує директивні органи у визначенні несільськогосподарських
  джерел викидів парникових газів та соціально-економічних переваг для фермерських господарств та роздрібного сектору при розробці проектів та політики щодо ланцюгів вартості
  з низьким рівнем вуглецю.