Анонс конференції «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції»

14 Червня, 13:56
Новини Новини галузі Новини інституту

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і

справедливого продажу якісної органічної продукції»,

присвяченій 100-річчю з дня заснування

Іллінецького державного аграрного коледжу

 

24 червня 2021 року

 

Міжнародна громадська організація «Асоціація учасників органічного виробництва «БІОЛан Україна» спільно з Національним науковим центром «Інститут землеробства НААН», Іллінецьким державним аграрним коледжем організовує щорічну Дванадцяту Міжнародну науково-практичну конференцію «Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і справедливого продажу якісної органічної продукції».

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Метою конференції є розгляд актуальних питань сучасного органічного виробництва сільськогосподарської продукції:

– наукові основи розвитку галузей органічного землеробства на засадах ефективного використання агроресурсного потенціалу України;

– особливості розвитку органічного методу господарювання у тваринництві;

– перспективи широкого запровадження органічного методу господарювання у садівництві (вітчизняний та зарубіжний досвід);

– переваги і проблеми ведення органічного картоплярства та овочівництва в  Україні – економічні важелі, маркетинг продукції, зв’язки між виробником і споживачем.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ  УЧАСНИКІВ

 

До роботи у конференції запрошуються представники владних структур, наукових установ і закладів вищої освіти, агропідприємств, виробники засобів захисту та добрив, дозволених в органічному землеробстві, власники магазинів органічної продукції.

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧАЄ:

 

Програмою конференції передбачено ряд ознайомчо-демонстраційних заходів:

– ознайомлення з навчально-практичною базою коледжу з органічного виробництва;

– огляд яблуневого саду, який закладено для отримання органічної продукції;

– виставка і дегустація органічних продуктів, меду та вина.

 

ДАТА  ТА  МІСЦЕ  ПРОВЕДЕННЯ

 

24  червня  2021 року

Вінницька обл., м. Іллінці, вул. Студентська, 2, Іллінецький державний аграрний коледж, з дотриманням необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

Початок роботи конференції – 1000

 

КАЛЕНДАР  КОНФЕРЕНЦІЇ

 

  • прийом заявок на участь та тез доповідей – до 20 червня 2021 р.

 

ФОРМА   УЧАСТІ
  • очна;
  • заочна – публікація матеріалів;
  • публікація матеріалів та усна доповідь;
  • усна доповідь;
  • участь без доповіді та публікації.

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей.

 

ПРОГРАМА   КОНФЕРЕНЦІЇ

Розробляється

 

СПЛАТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ

 

Організаційний внесок складає:

  • Очна участь – 300 грн на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою та проведенням конференції, друком сертифікату, дегустацією органічних продуктів та святковим обідом (для науковців та сертифікованих органічних виробників участь безкоштовна).
  • Публікація матеріалів – 100 грн. Внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції та сертифікату та їх поштовою пересилкою учасникам.

 

Реквізити для оплати будуть відправлені учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного терміну.

Для студентів та аспірантів публікація тез доповідей безкоштовна.

Для представників організацій-організаторів  конференції участь у конференції та публікація тез доповідей безкоштовна. Витрати на проїзд несе сторона, що направляє учасника.

 

 

УМОВИ   УЧАСТІ

 

До 20  червня 2021 р.  направити в оргкомітет на e-mail: iznaan@ukr.net

  • Заявку на участь у конференції.
  • Електронний варіант тез доповідей у форматі .doc, а також збережені окремими файлами ілюстрації.

З питань участi у заході, будь ласка, напишіть листа щодо участі в довільній формі, зазначивши назву організації, П.І.П., посаду та контакти представника, який відвідає захід на адресу biolan2017@ukr.net або зателефонуйте до Оргкомітету конференції

+ 38 067 681 48 66 (Мочульська Тетяна Вікторівна)

+38 067 430 82 53 (Горбань Світлана Дмитрівна)

+380 044 526 11 07,  +38050 550 05 05  (Асанішвілі Надія Миколаївна)

 

ПУБЛІКАЦІЯ  МАТЕРІАЛІВ

 

Матеріали подаються українською, англійською або російською мовами у електронному варіанті, надруковані в редакторі Word 2003-2007, шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1,5, формат А 4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.  Назва файлу – прізвище (наприклад, Ivanenko_tezy)

Структура рукопису:

УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм (виділити напівжирним шрифтом);

ініціали та прізвище автора(ів)(виділити напівжирним шрифтом), посада, науковий ступінь, вчене звання;

– назва установи;

–  назва – по центру;

– обсяг – 4 сторінки;

– список літератури: 3−4 джерела, оформлені відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Довідки щодо публікацій: +38099 003 22 12 Гмир Аліна Олександрівна

 

Заявка на участь у

ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Поєднання науки, освіти, практичного виробництва і

справедливого продажу якісної органічної продукції»

Назва файлу – прізвище (наприклад, Ivanenko_zayavka)

Прізвище, ім’я, по батькові__________________________________________________

Назва установи____________________________________________________________

Посада, науковий ступінь, вчене звання________________________________________

 

Назва доповіді_____________________________________________________________

Форма участі (виступ з одповіддю, заочна участь, як слухач)______________________

Телефон__________________________________________________________________

Е-mail ____________________________________________________________________

Будемо раді бачити вас!