5 жовтня 2021 року відбудеться наукова інтернет-конференція

1 Вересня, 15:20
Новини Новини інституту

Вельмишановні колеги!

Аграрна наука України у 2021 році відзначає 85-річчя від дня народження видатного вченого-селекціонера, доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента НААН, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, автора понад 50 сортів сої МИХАЙЛОВА ВЯЧЕСЛАВА ГРИГОРОВИЧА (1936 – 2019).

Запрошуємо Вас взяти участь у Науковій інтернет-конференції «Наукові читання до 85-річчя від дня народження В’ячеслава Григоровича Михайлова – видатного вченого у галузі селекції та насінництва сільськогосподарських культур», присвяченій його пам’яті і науковій спадщині. Відбудеться конференція  5 жовтня 2021 року в онлайн-режимі у Національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» (вул. Машинобудівників, 2-б, смт Чабани, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.).

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Голова: Роїк М. В., віце-президент Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
 • Співголова: Камінський В. Ф., академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
 • Заступник голови: Костенко О. І., заступник директора з наукової роботи з питань селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук
 • Секретар оргкомітету: Асанішвілі Н. М., учений секретар ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук

Члени оргкомітету:

 • Кондратенко П. В., академік-секретар Відділення рослинництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН
 • Щербина О. З., завідувач відділу селекції і насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук
 • Голик Л. М., завідувач відділу селекції і насінництва зернових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук
 • Заїка Є. В., завідувач відділу селекції і насінництва олійних і луб’яних культур, голова Ради молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук
 • Проданик А. М., завідувач лабораторії селекції і насінництва проса ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук
 • Каражбей П. П., завідувач лабораторії селекції і насінництва гречки ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук
 • Ткаченко А. М., завідувач відділу економіки ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат економічних наук
 • Тимошенко О. В., завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук
 • Левченко Т. М., провідний науковий співробітник відділу селекції і насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Науковий та життєвий шлях В. Г. Михайлова.
 2. Теоретичні і прикладні засади селекції та насінництва польових культур.
 3. Генетичні основи селекції сільськогосподарських культур.
 4. Адаптивні технології вирощування польових культур.

 

Робочі мови конференції: українська та англійська

 

УМОВИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 Для участі у конференції необхідно до 1 жовтня 2021 року надіслати заявку і тези доповіді електронною поштою на e-mail: iznaan@ukr.net. За результатами конференції буде опубліковано збірник тез.

Витрати на проведення конференції та видання матеріалів конференції бере на себе ННЦ «Інститут землеробства НААН».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

 Матеріали подаються українською або англійською мовами у електронному варіанті, надруковані в редакторі Word 2003-2007, шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1,5, формат А 4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.  Назва файлу – прізвище (наприклад, Ivanenko_tezy)

Структура рукопису:

УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм (виділити напівжирним шрифтом);

ініціали та прізвище автора(ів) (виділити напівжирним шрифтом), посада, науковий ступінь, вчене звання;

– назва установи;

–  назва – по центру;

– обсяг – 4 сторінки;

– список літератури: 3−4 джерела, оформлені відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015.

Довідки щодо публікацій: +38099 003 22 12, Гмир Аліна Олександрівна

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

ННЦ «Інститут землеробства НААН», вул. Машинобудівників, 2-б,

смт Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської області, 08162.

E-mail: iznaan@ukr.net.

Тел. (044) 526-23-27, 526-11-07

Місце проведення (в онлайн-режимі): ННЦ «Інститут землеробства НААН», 08162, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. Машинобудівників, 2-б.

 

АНКЕТАЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ У  НАУКОВІЙ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ