16 червня 2022 року комісія ННЦ «Інститут землеробства НААН» провела перевірку стану виконання науково-дослідних робіт, передбачених тематичним планом Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН

17 Червня, 12:50
Новини Новини інституту

16 червня 2022 року комісія ННЦ «Інститут землеробства НААН», яка діє на підставі наказу по ННЦ «ІЗ НААН» №10-н від 07.06.2022 р., у складі: Віктор КАМІНСЬКИЙ, головний науковий співробітник відділу технологій зернобобових, круп’яних і олійних культур, доктор с.-г. наук, професор, академік НААН (голова комісії); Михайло ПТАШНІК, завідувач відділу обробітку ґрунту і контролювання сегетальної рослинності, кандидат с.-г. наук; Денис ШЛЯХТУРОВ, завідувач відділу координації наукових досліджень, стандартизації та метрології, кандидат с.-г. наук у присутності представників Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН: заступника директора з наукової роботи, кандидата с.-г. наук Віктора ЗАДОРОЖНОГО та провідного наукового співробітника лабораторії землеробства та захисту  сільськогосподарських культур, кандидата с.-г. наук Володимира КАРАСЕВИЧА провела перевірку стану виконання науково-дослідних робіт, передбачених тематичним планом Інституту кормів і сільського господарства Поділля НААН, в межах ПНД НААН 2 «Системи землеробства за оптимізації землекористування в агроландшафтах» («Системи землеробства і землекористування»).

Комісія ретельно оглянула посіви, ознайомилися із первинною документацією та встановила, що заплановані дослідження проводяться відповідно до тематичного плану і робочої програми. Досліди закладені в повному обсязі та належним чином оформлені. Посіви знаходяться в доброму стані. Візуально чітко спостерігається різниця між варіантами обробітків та варіантами застосування хімічних засобів захисту рослин від бур’янів. В дослідах вчасно виконуються спостереження та обліки, передбачені робочою програмою. Первинна документація ведеться згідно встановлених вимог. Досліди оформлені належним чином, виділені облікові ділянки, позначені етикетками і кілочками. Дослідження ведуться на належному методичному рівні, що дозволить отримати науково обґрунтовані дані і на їх основі зробити об’єктивні висновки та вирішити поставлені завдання.