14 липня 2022 року в ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради з правом проведення публічного захисту дисертації ПАВЛІЧЕНКО Алли Іванівни

21 Липня, 14:10
Новини Новини інституту

14 липня 2022 року в ННЦ «Інститут землеробства НААН» відбулося засідання разової спеціалізованої вченої ради з правом проведення публічного захисту дисертації ПАВЛІЧЕНКО Алли Іванівни «Оптимізація структури вбирного комплексу та поживного режиму сірого лісового грунту в умовах тривалої післядії хімічних меліорантів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство, за спеціальністю 201 «Агрономія» згідно з «Порядком присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 року № 44.