12 червня 2019 року відбулося приймання польового досліду виїзною комісією ННЦ «Інститут землеробства НААН»

13 Червня, 12:10
Новини

Продовжується плідне співробітництво між ННЦ «Інститут землеробства НААН», Іллінецьким державним аграрним коледжем та Міжнародною громадською організацією Асоціація учасників біовиробництва «БІОЛан Україна». Щорічно з 2010 р. установи проводять спільну міжнародну науково-практичну конференцію «Поєднання практичного виробництва, органічної освіти і справедливого продажу якісної органічної продукції», за результатами якої видається збірник тез конференції.

На базі коледжу під науково-методичним керівництвом та безпосередньої участі науковців ННЦ «Інститут землеробства НААН» у 2013 р. закладено стаціонарний дослід «Наукові основи збереження родючості ґрунтів та розроблення технологій вирощування сільськогосподарських культур за органічної системи землеробства». Дослід закладено згідно з усіма вимогами методики дослідної справи і розгорнуто на п’яти полях. Наразі в короткоротаційній польовій сівозміні стаціонарного досліду вивчаються актуальні питання органічного землеробства: формування продуктивності сільськогосподарських культур за максимального залучення відновлюваних місцевих ресурсів; зміна агрохімічних показників родючості ґрунту; адаптація до органічного землеробства нового покоління органо-мінеральних біоактивних добрив; вплив вапнякових матеріалів на показники потенційної і ефективної родючості ґрунту; визначення ролі побічної продукції і сидератів в системі органічного землеробства; ефективність біостимуляторів росту рослин за виробництва органічної продукції рослинництва; порівняльна економічна і енергетична ефективність застосування елементів біологізації за різних систем удобрення.

12 червня 2019 року відбулося приймання польового досліду виїзною комісією ННЦ «Інститут землеробства НААН» у складі провідних вчених установи. До комісії долучились аспіранти ННЦ «Інститут землеробства НААН» Черняк М. О., Дергач М. О., Левченко О. С., Подоляко А. М., Пипчук Н. М., Павліченко А. О., Ігнатенко Ю. О., Гавриш Я. В., яким директор Іллінецького державного аграрного коледжу, кандидат с.-г. наук Пиндус В. В. прочитав відкриту лекцію на тему: «Перехід на органічний метод господарювання: агрономічні переваги та ризики» з безпосередньою демонстрацією об’єктів у польових умовах. Крім того, Василь Васильович поділився особистим досвідом підготовки і захисту дисертаційної роботи в ННЦ «Інститут землеробства НААН».

Крім того, на базі Іллінецького аграрного коледжу традиційно представляються демонстраційні ділянки суміжних (партнерських) посівів різних сільськогосподарських культур, здійснюється впровадження завершених наукових розробок ННЦ «Інститут землеробства НААН».